Genome editing: wetenschappelijke kansen, maatschappelijk belang en beleidsopties in de EU

23 maart 2017

Op 23 maart 2017 publiceert EASAC, een Europees samenwerkingsverband van de nationale academies van wetenschappen, een nieuw rapport over genome editing. EASAC geeft hierin advies aan Europese beleidsmakers over hoe zij om kunnen gaan met de toepassing van deze baanbrekende techniek voor de mens, dieren, gewassen en  micro-organismen.

In het rapport (pdf) benadrukt EASAC dat de regulering van genome editing aan een aantal voorwaarden dient te voldoen: deze moet gericht zijn op de toepassing en niet op de techniek zelf, evidence-based zijn, rekening houden met mogelijke voordelen en risico’s en flexibel genoeg om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen. Het advies sluit hiermee nauw aan bij de conclusies van het eind vorig jaar gepubliceerde KNAW-visiedocument Genome editing: kansen en grenzen van moderne genetische modificatietechnieken (pdf).

EASAC

EASAC is een samenwerkingsverband van de nationale academies van wetenschappen van de EU-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland, met als doel gezamenlijk Europese beleidsmakes te adviseren. Met EASAC kan de Europese wetenschap derhalve gezamenlijk van zich laten horen. Binnen de EASAC werken de academies samen om onafhankelijk, deskundig en evidence-based advies over de wetenschappelijke aspecten van Europees beleid te verstrekken aan beleidsmakers en –beïnvloeders bij de Europese instellingen.