EASAC-statement over belangrijke keuzes in 2015 voor klimaatverandering

2 november 2015

De European Academies Science Advisory Council (EASAC) bracht eind oktober 2015 een statement uit met de titel Facing critical decisions on climate change in 2015. Eén van de doelen van de EASAC-verklaring is het verschaffen van wetenschappelijke achtergrondinformatie op kwesties die in de media onjuist worden weergegeven - zoals het optreden van een opwarmingspauze.

Daarnaast wil EASAC actuele wetenschappelijke inzichten belichten die ons begrip van het tempo van klimaatverandering verbeteren en ten slotte inzoomen op kwesties die van speciaal belang zijn voor EU-beleidsmakers.

Op basis van actuele gegevens concludeert EASAC dat voorspellingen op grond van klimaatmodellen op sommige punten (vooral waar het gaat om de cryosfeer) te behoudend zijn over het tempo van klimaatverandering. Dit onderstreept volgens EASAC de noodzaak om op de 2015 United Nations Climate Change conferentie in Parijs (COP21) tot een overeenkomst te komen die opwarming van méér dan 2 graden Celsius begrenst. Een dergelijk besluit zou grote gevolgen hebben voor het gebruik van fossiele brandstoffen in de komende decennia: om een 50% kans te hebben dat de opwarming de 2 graden Celsius niet overstijgt zouden de huidige reserves grotendeels niet moeten worden aangesproken.

Leidende rol

EASAC merkt op dat de Europese Unie een leidende rol kan spelen, aangezien zij zich een emissieafname ten doel heeft gesteld van minimaal 40% onder het niveau van 1990. De EASAC beveelt daarom aan dat de EU op COP21:

  • stevig moet onderhandelen voor een overeenkomst met maatregelen die opwarming boven 2 graden Celsius tegengaan
  • haar leidinggevende positie moet versterken door, zoals toegezegd, emissie tegen 2020 met 30% te hebben verminderd
  • het belang moet benadrukken van parallelle inspanningen om het hoofd te kunnen bieden aan risico’s van onvermijdbare klimaatverandering.

icon_downl_generiek.gifDownload het rapport Facing critical decisions on climate change in 2015 (pdf)

Over EASAC

De European Academies Science Advisory Council (EASAC) is een samenwerking tussen de nationale academies van EU-lidstaten. De organisatie zet zich in voor een breed aanbod van onafhankelijk en betrouwbaar wetenschappelijk advies  aan beleidsmakers in Europa. EASAC laat wetenschap op die manier een grotere rol spelen in de formulering van beleid op Europees niveau.