ECOS (vervolg)erkenning voor negen onderzoekscholen

11 juli 2014

De Erkenningscommissie Onderzoekscholen (ECOS) verleende in 2014 aan negen onderzoekscholen een erkenning of vervolgerkenning. De ECOS erkenningsprocedure heeft tot doel een kwaliteitsstempel te verlenen aan onderzoekscholen die promotieopleidingen verzorgen. De onderzoekscholen zijn getoetst op kwaliteitscriteria op het gebied van onderwijs en onderzoek.

De onderzoekscholen met een erkenning in 2014 zijn:

  • Onderzoekschool voor Behavioural and Cognitive Neurosciences (BCN)
  • Helmholtz Onderzoekschool
  • Kurt Lewin Instituut (KLI)
  • Radboud Institute for Health Sciences

De onderzoekscholen met een vervolgerkenning in 2014 zijn:

  • Communication Technology; basic Research and Application (COBRA)
  • Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT)
  • Netherlands Institute for Health Sciences (NIHES)
  • Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap (NOSTER)
  • Onderzoeks Instituut Klassieke Oudheid Studiën (OIKOS)

Nederland telt in totaal 63 door de ECOS erkende onderzoekscholen. Ongeveer twee derde daarvan is het resultaat van samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende universiteiten. Het complete overzicht van onderzoekscholen is te vinden op de website van de KNAW. Hier vindt u ook de besluiten over de (vervolg)erkenning van de negen onderzoekscholen.

De ECOS werd in 1992 ingesteld door de KNAW, op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.