ECOS: Vijf onderzoekscholen erkend

14 februari 2012

De Erkenningscommissie Onderzoekscholen (ECOS) heeft dit jaar aan vijf onderzoekscholen erkenning verleend voor een periode van zes jaar.

Onderzoekscholen verzorgen promotieopleidingen en worden door de Erkenningscommissie getoetst op kwaliteitscriteria rond zowel onderzoek als onderwijs. Er zijn in totaal 86 erkende onderzoekscholen. Hiervan is circa tweederde het resultaat van samenwerking tussen onderzoeksgroepen van meerdere universiteiten.

De volgende scholen zijn dit jaar erkend:

  • CARIM - Cardiovascular Diseases (Universiteit Maastricht)
  • Interuniversitaire Onderzoeksschool voor Fundamentele en Klinische Bewegingswetenschappen (Vrije Universiteit, mede namens RU)
  • SENSE - Socio Economic and Natural Sciences of the Environment (Wageningen Universiteit en Researchcentrum & Vrije Universiteit, mede namens UvA, UL, RU, UM, UU)
  • NIHES - Netherlands Institute for Health Sciences (Erasmus Universiteit Rotterdam, mede namens UvA, TUD, UU)\
  • NICI - Nijmegen Institute for Cognition and Information (Radboud Universiteit)

*De eerstgenoemde treedt op als penvoerder. Zie voor meer informatie over deze en andere onderzoekscholen de website van de ECOS.

De Erkenningscommissie Onderzoekscholen (ECOS) werd in 1991 op verzoek van de minister van Onderwijs en Wetenschappen door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ingesteld. De commissie treedt zelfstandig op. De ECOS staat onder voorzitterschap van prof. dr. ir. H.W. Lintsen.