In de spotlight

De Gouden Eeuw: de ontsluiting van een schatkamer aan informatie

Lange tijd lijken de geesteswetenschappen aan de zijlijn te hebben gestaan van de stormachtige ontwikkelingen in de wetenschap, maar de digitalisering van onderzoeksgegevens en collecties leidt nu tot een nieuw elan. Digitalisering bereidt de weg voor nieuwe onderzoeksvragen, analyses en toepassingen die voorheen niet mogelijk waren. In drie bijeenkomsten, georganiseerd door KNAW en NWO, geven wetenschappers hun visie op de ontwikkelingen.

Op 21 januari 2014 besprak Inger Leemans (VU) in Spui25 de inspanningen en wetenschappelijke uitdagingen om de Gouden Eeuw (inter)nationaal digitaal op de kaart te zetten. De KNAW is een van de partners van Spui25.