In de spotlight

Dr. A.H. Heinekenprijs voor Historische wetenschap 2014 voor Aleida Assmann

Aleida Assmann, hoogleraar Engelse literatuur aan de Universiteit van Konstanz (Duitsland), ontving in 2014 de Dr. A.H. Heinekenprijs voor Historische wetenschap 2014. Ze kreeg de prijs voor haar grote, baanbrekende aandeel in het onderzoek naar het ‘culturele geheugen’ van landen en andere menselijke samenlevingen.