Een terugblik op 2015 in videofragmenten

De Akademie organiseerde in 2015 wekelijks lezingen, (internationale) prijsuitreikingen en bijeenkomsten over actuele wetenschappelijke ontwikkelingen of over de wetenschap achter de actualiteit. Op de laatste dagen van 2015 zetten we een aantal van die bijeenkomsten nog een keer in de spotlight.

Eureka! Festival

De Akademie van Kunsten riep kunstenaars op om de vragen aan de wetenschap te verbeelden. Filmmakers Patrick Bus en Conny Kuilboer ontvingen een financiële bijdrage om de door hen gekozen vraag in beeld te brengen. De films werd voor het eerst getoond op het EUREKA! Festival op 29 november 2015 bij gelegenheid van het verschijnen van de Nationale Wetenschapsagenda.

Magisch licht

In 2015 is het 200 jaar geleden dat Fresnel zijn theorie van licht als golf introduceerde. Het is 100 jaar na Einsteins relativiteitstheorie en 50 jaar na de ontdekking van de kosmische achtergrondstraling. Maar op welke manier houdt de wetenschap zich anno 2015 met licht bezig? Wat kunnen we bijvoorbeeld verwachten van ledverlichting, zonne-energie, onderzoek naar de beïnvloeding van gedrag door licht? En hoe verbeeld(d)en kunstenaars licht? Een KNAW-symposium op 5 oktober 2015.

Uit de Kunst: Hans van Manen

In de reeks Uit de kunst stond op 2 september 2015 choreograaf Hans van Manen, lid van de Akademie van Kunsten, centraal. Hij vertelde over zijn ballet Live uit 1979, dat op 12 september in reprise ging in het Muziektheater. 

Leren wat je moet doen als je niet weet wat te doen

Experimenteren, associëren, relativeren en het kunnen transformeren van kennis en informatie zijn vaardigheden die kunstenaars en wetenschappers gebruiken. Jonge kinderen hebben ze van nature. Waar uitkomsten onbekend zijn en talloze variabelen van invloed zijn, is een nieuwsgierige en onderzoekende houding cruciaal.

José van Dijck: president van de KNAW

José van Dijck, hoogleraar vergelijkende mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam, is sinds 18 mei 2015 president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Naast haar bestuursfunctie, waarvoor drie dagen in de week staat, zet José van Dijck haar onderzoekswerk aan de UvA voort.

Serendipiteit: de kunst van het ontdekken

Serendipiteit is de ongezochte vondst. Maar hoe vind je wat je niet zoekt en wat is de waarde ervan? Is serendipiteit te leren? Is het mogelijk gunstige condities te scheppen voor serendipiteit? Wim Brands, dichter en programmamaker, ging op 2 april 2015 in gesprek met de wetenschap en kunst om dit fenomeen vanuit verschillende disciplines te belichten.

Plagiaat in de kunsten

Op 20 januari 2015 veroordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg in Antwerpen kunstenaar Luc Tuymans van plagiaat en joeg daarmee de Vlaamse en Nederlandse kunstwereld in de gordijnen. Als Tuymans geen foto had mogen naschilderen, mogen andere kunstenaars dan evenmin putten uit bestaand materiaal? Voor de Akademie van Kunsten was de commotie aanleiding om op 19 februari 2015 in samenwerking met het Platform Beeldende Kunst een debat te organiseren.