Terugblik

Hoe duur is armoede?

Armoede wordt vaak gezien als een verdelingsprobleem: is het rechtvaardig dat de een in grotere materiële welstand leeft dan de ander? Er is echter ook een andere manier om dit thema te benaderen, namelijk: wat zijn de maatschappelijke kosten van armoede, en tot op welke hoogte is armoede schadelijk voor onze samenleving? Oftewel, hoe duur is armoede? Een symposium op 8 januari 2015

Met lezingen van:

Hartog-Joop-5197

Joop Hartog, Universiteit van Amsterdam, emeritus hoogleraar economie – Inleiding KNAW-symposium Hoe duur is armoede?

Cok Vrooman, Sociaal en Cultureel Planbureau, hoofd onderzoeksector Arbeid en Publieke voorzieningen – De kosten van een krap budget

Seidell-Jaap-13812 Bijleveld-Catrien-10113

Jaap Seidell, Vrije Universiteit, hoogleraar voeding en gezondheid – Welvaartsziekten zijn armoedeziekten

Catrien Bijleveld, directeur Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving – Armoede en criminaliteit

Engbersen-Godfried-5288

Godfried Engbersen, Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar sociologie – Armoede en overlevingscriminaliteit