Eerste KNAW Merianprijs naar psychologe Naomi Ellemers

10 oktober 2011

(Gezamenlijk persbericht van de KNAW en SNS REAAL Fonds) De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) kent de eerste KNAW Merianprijs 'voor vrouwen in de wetenschap' toe aan prof. dr. Naomi Ellemers. Ellemers is hoogleraar Sociale Psychologie van de Organisatie aan de Universiteit Leiden.

Zij krijgt de prijs voor haar excellente wetenschappelijk onderzoek en haar actieve inzet voor gelijke kansen voor vrouwen in de wetenschap. De prijs, mogelijk gemaakt door SNS REAAL Fonds bestaat uit een geldbedrag van 50.000 euro en een speciaal ontworpen sieraad. De uitreiking van de prijs vindt plaats op dinsdag 26 januari 2010 in het Trippenhuis, Amsterdam.

De jury ontving in totaal 68 nominaties voor de eerste KNAW Merianprijs en was zeer onder de indruk van het hoge wetenschappelijke niveau van de genomineerden. 'Naomi Ellemers is een zeer gedreven wetenschapper', schrijft de jury in haar rapport. 'Vanwege haar excellente wetenschappelijke prestaties en haar zichtbaarheid in wetenschappelijke verenigingen en besturen vervult de laureaat een belangrijke functie als rolmodel voor jonge wetenschappers in het algemeen en voor vrouwelijke onderzoekers in het bijzonder. Ellemers zet zich actief in voor gelijke kansen voor vrouwen in de wetenschap.'

Naomi EllemersNaomi Ellemers (1963) studeerde en promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen, beide afgerond met het predicaat cum laude. Zij zette haar wetenschappelijk carrière voort aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1999 benoemde de Universiteit Leiden haar tot hoogleraar. Daar doet zij nu onderzoek naar de effecten van statusverschillen tussen groepen, diversiteit in organisaties, en betrokkenheid en inspanning in taakgroepen. Zij richt zich met name op het belang van sociale identiteit voor (werk)motivatie, prestaties en innovatie in werkteams. Andere belangrijke onderzoeksthema's zijn het belang van sociale identiteit voor minderheidsgroepen en discriminatie op de arbeidsmarkt. In 2008 ontving zij de Europese Kurt Lewin Award voor haar werk. Ellemers geldt als een zeer productieve en invloedrijke onderzoeker op haar vakgebied.

De prijs

In voorjaar 2009 stelde de KNAW, daarin gesteund door SNS REAAL Fonds, de KNAW Merianprijs in om de zichtbaarheid van vrouwelijke wetenschappers te bevorderen en de deelname van vrouwen in de Nederlandse wetenschap te stimuleren. De Akademie kent de KNAW Merianprijs elke twee jaar toe aan een vrouwelijke wetenschapper in Nederland, die excellent onderzoek verricht binnen de alfa/gamma wetenschappen (2009) dan wel de bètawetenschappen (2011).

De prijs bestaat uit 50.000 euro te besteden aan wetenschappelijke doeleinden. Daarnaast ontvangt de laureaat een sieraad, speciaal ontworpen door kunstenares Aimee Rhemrev.

Naamgeefster van de prijs is Maria Sibylla Merian (1647-1717). Deze Duitse kunstenares en geleerde deed ontdekkingen aan planten en insecten en maakte daar gedetaileerde tekeningen van. Hiermee leverde ze een belangrijke bijdrage aan de entymologie. Haar werk is nu nog regelmatig onderwerp voor kunst- en wetenschapstentoonstellingen in binnen- en buitenland.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie en een foto van de laureaat, kunt u terecht bij Annemarie Zegers, afdeling Communicatie, annemarie.zegers@bureau.knaw.nl, telefoon 020 551 0820 of
Marja van der Putten, afdeling Communicatie, marja.van.der.putten@bureau.knaw.nl, telefoon 020 551 0858.

Meer informatie over de KNAW Merian Prijs vindt u op de webpagina van de prijs.

Voor meer informatie over SNS REAAL Fonds kunt u terecht bij Bert Krooshof, afdeling Communicatie, bert.krooshof@snsreaalfonds.nl, 030 233 7606.