Eerste resultaten KNAW Postdoc Programme in Indonesië zeer belovend

11 februari 2009

De eerste drie Indonesische postdocs binnen het SPIN Postdoc Programme van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) hebben hun project succesvol afgerond.

Aansluitend aan hun postdocpositie hebben zij alle drie een positie als hoogleraar of universitair hoofddocent aan een Indonesische universiteit verworven. 

Gezien het doel van het SPIN Postdoc Programme, het inbedden van Indonesische postdocs in de Indonesische academische wereld, zijn de eerste resultaten dus zeer positief. Bij elk project zijn ook Nederlandse onderzoekers betrokken. Tussen de betrokken Indonesische en Nederlandse universiteiten en instituten is binnen alle projecten een hecht samenwerkingsverband ontstaan.

Aan de faculteit Mathematica van het Institut Teknologi Bandung (ITB) ontwikkelde dr. Asep Supriatna wiskundige modellen om de verspreiding van dengue onder mensen van verschillende leeftijden en in verschillende gebieden te simuleren. Met deze wiskundige modellen analyseerde hij ook de verspreiding van andere besmettelijke ziektes die in Indonesië in opkomst zijn. Het onderzoek werd uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van prof. Edy Soewono (ITB) en prof. Stephan van Gils van de Universiteit Twente. Supriatna is recent benoemd tot hoofd van de afdeling Wiskunde van de faculteit Wiskunde en natuurwetenschappen van de Universitas Padjadjaran (Bandung) en een benoeming tot hoogleraar Biomathematica aan dezelfde universiteit zal spoedig volgen.

Dr. Agung Karuniawan (Universitas Padjadjaran, Bandung) deed onderzoek naar traditionele en wilde Vigna Savi-soorten in Oost-Indonesië. Tot dit geslacht behoren bijvoorbeeld erwten, linzen, (soja-) bonen en pinda's. Karuniawan verzamelde zaden van gecultiveerde en wilde soorten en noteerde hun habitat, verspreiding en gebruik door lokale gemeenschappen. Ook analyseerde hij de genetische diversiteit van een aantal verzamelde soorten en bracht de soorten onder in regionale en nationale zadenbanken. Prof. dr. Tarkus Suganda leidt de Indonesische onderzoeksgroep waarin Karuniawan zijn onderzoek uitvoerde. De Nederlandse partner was dr. Bert Visser van het Centre for Genetic Resources the Netherlands in Wageningen. De resultaten van het onderzoek kunnen de onderzoekers gebruiken voor het kweken van nieuwe gewassen. De Universitas Padjadjaran in Bandung gaat Karuniawan benoemen tot hoogleraar Gewasveredeling.

Onder leiding van prof. May On Tjia onderzocht dr. Agustinus Agung Nugroho aan het Institut Teknologi Bandung de invloed van spanning in een metaalrooster op de koppeling tussen magnetische en elektrische eigenschappen van het materiaal. De onderzoekers ontdekten bijvoorbeeld dat het 'vervuilen' van het metaal met een ander materiaal de koppeling tussen magnetische en elektrische ordening versterkte met bijna een factor twee. Nugroho werkte samen met prof. Tom Palstra van het Material Science Center, Rijksuniversiteit Groningen. Inmiddels is hij benoemd tot universitair hoofddocent aan het Institut Teknologi in Bandung. In die functie zal hij de bestaande samenwerking met de RuG verder uitbreiden.

De KNAW heeft in 2005 het SPIN Postdoc Programme ingesteld om jonge, talentvolle Indonesische gepromoveerde onderzoekers te stimuleren zich wetenschappelijk verder te ontwikkelen en om zo excellentie te behouden voor de wetenschap en bij te dragen aan het versterken van de wetenschappelijk basis in Indonesië. Elk jaar is er 300.000 euro beschikbaar voor de financiering van zes postdocposities met een duur van twee jaar. Inmiddels zijn er de afgelopen vier jaar 24 postdocs binnen dit programma geselecteerd. De vijfde en voorlopig laatste ronde start deze zomer met als deadline 19 oktober 2009.

Meer informatie over het SPIN Postdoc Programma is te vinden op de website van de KNAW.

Dr. Asep Supriatna (links) en prof. Edy SoewonoDr. Asep Supriatna (links) en prof. Edy Soewono


Dr. Agung Karuniawan (links) en prof. dr. Tarkus SugandaDr. Agung Karuniawan (links) en prof. dr. Tarkus Suganda


Dr. Agustinus Agung Nugroho (links) en prof. May On TjiaDr. Agustinus Agung Nugroho (links) en prof. May On Tjia