ERC Consolidator-subsidies voor leden van De Jonge Akademie

13 december 2016

De European Research Council (ERC) heeft een Consolidator Grant toegekend aan Christian Lange (Arabische en Islamitische studies), lid van De Jonge Akademie van de KNAW, aan Gijs van den Brink (maag-darm-leverziekten) en aan Ingrid Robeyns (wijsbegeerte, genderstudies), beiden alumni van De Jonge Akademie.

Eigen onderzoeksgroep

Met de Consolidator Grant richt de ERC zich op de ondersteuning van 'consolidators': talentvolle, excellente onderzoekers die al aangetoond hebben een eigen onderzoeksgroep te kunnen runnen. De ERC Grant is goed voor ongeveer 2 miljoen euro per onderzoeksgroep, een bedrag waarmee meer risicovolle projecten opgestart kunnen worden. Dergelijk high risk-/ high gain-onderzoek levert vaak de meest innovatieve ontdekkingen op.

Horizon 2020

De financiering van in totaal 605 miljoen euro biedt de 314 winnaars een ver reikende impact, zowel binnen als buiten de wetenschap. De subsidies vallen onder de pijler 'Excellent Science' binnen Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU. Nederlandse onderzoeksvoorstellen scoren erg goed: ze nemen de vierde plaats in.