Erken en waardeer solidariteit in tijden van crisis

1 april 2020

De Jonge Akademie roept op tot solidariteit in de wetenschap ten tijde van de Covid-19-crisis. Daar moeten universiteiten, NWO en andere subsidiegevers aan bijdragen.

Ook voor wetenschappers is het geen business as usual. Net als iedereen moeten ze balanceren tussen onzekerheid, zorgtaken en werk dat niet kan wachten. De Jonge Akademie vreest dat zonder solidariteit en ruimhartigheid richting collega’s in deze crisis een kloof zal ontstaan tussen wetenschappers die door grote onderwijstaken, zorgtaken, of de hoge mentale belasting weinig tijd hebben om hun werk goed te kunnen doen en wetenschappers die opeens veel extra ruimte ervaren om zich juist hierop te richten.

Verder lezen

Website De Jonge Akademie

Over De Jonge Akademie

De Jonge Akademie is een platform van onderzoekers uit verschillende disciplines die zich bewezen hebben in hun vak. Zij organiseert activiteiten op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij.