Europees rapport over veiligheid nanomaterialen verschenen

26 oktober 2011

Het rapport "Impact of engineered nanomaterials on health: considerations for benefit-risk assessment" is geschreven door een werkgroep van dertien deskundigen van EASAC en GCO. De presentatie viel samen met de op 18 oktober door de Europese Commissie aangenomen aanbeveling voor een nieuwe definitie van nanomaterialen, gebaseerd op het advies van het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's (WCNG) en het GCO.

Het rapport heeft betrekking op een terrein – nanomaterialen – dat een belangrijke invloed kan hebben op innovatie, economische groei en concurrentievermogen in Europa. Het rapport onderstreept de behoefte aan een geharmoniseerd wetenschappelijk en regelgevend kader voor het omgaan met de potentiële gezondheids- en milieurisico's van nanomaterialen. Door de ontwikkeling van nieuwe generaties nanomaterialen zal volgens de auteurs behoefte ontstaan aan nog meer interdisciplinaire samenwerking tussen wetenschappers.

Dit gezamenlijke initiatief van de European Academies Science Advisory Council (EASAC) en het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO)zal helpen de collectieve EU-doelstellingen voor 2020 te realiseren. Daarnaast levert het een bijdrage aan het algehele streven naar nanotechnologie-innovatie en aan het publieke debat over de toekomst van nanomaterialen.

Het rapport over nanomaterialen onderstreept de nauwere samenwerking tussen EASAC en GCO zoals onlangs vastgelegd in een overeenkomst.

Over het GCO

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) is de eigen wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie. Het heeft als taak om klantgerichte wetenschappelijke en technische ondersteuning te leveren voor de ontwikkeling, implementatie en controle van het beleid van de Europese Unie. Het GCO werkt in het algemene belang van de lidstaten en onafhankelijk van specifieke – particuliere of nationale – belangen.

Over de EASAC

De EASAC, een samenwerkingsverband van nationale academies van wetenschappen in Europa, is een belangrijke verstrekker van onafhankelijk, deskundig, 'evidence-based' advies aan beleidsmakers en  beïnvloeders in de Europese Unie over de wetenschappelijke aspecten van het beleid.