Evaluatiecommissie lovend over Huygens Instituut KNAW

1 februari 2011

Het Huygens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen is door een evaluatiecommissie onder leiding van de Utrechtse hoogleraar Hans Bertens positief beoordeeld. Het onderzoek van het Huygens Instituut wordt goed tot zeer goed bevonden. Op de punten leiderschap, strategie, beleid, maatschappelijke relevantie en academische reputatie scoort het instituut 'zeer goed'.

Het Huygens Instituut produceert tekstedities, ontsluit historische bronnen en verricht onderzoek op het gebied van de literatuur- en wetenschapsgeschiedenis van Nederland. Bij het instituut hebben de afgelopen jaren belangrijke koerswijzigingen plaatsgevonden. Nog niet zo lang geleden verkeerde het instituut in een crisistoestand en werden ingrijpende maatregelen noodzakelijk gevonden. Sinds de aanstelling van dr. Henk Wals als directeur in 2004 is er veel veranderd. De structurering van het onderzoek is radicaal gewijzigd. Het instituut wil vernieuwend en experimenteel te werk gaan. Informatietechnologie speelt inmiddels een belangrijke rol in het onderzoek.

Het Huygens Instituut is beoordeeld op basis van het Standard Evaluation Protocol for Public Research Organisations 2003-2009. De evaluatiecommissie constateerde dat het Instituut uitstekend functioneert en een dynamische en vitale indruk maakt. De evaluatiecommissie prees directeur Henk Wals nadrukkelijk om diens rol bij het realiseren van de verbeteringen.

De commissie deed ook een aantal aanbevelingen. In algemene zin wordt het Huygens Instituut geraden door te gaan op de ingeslagen weg. Waar het gaat om ICT zou het instituut zich vooral moeten richten op (internationale) samenwerking met andere instituten en instellingen. Verder heeft de commissie er begrip voor dat naar de aard van het instituut een groot gedeelte van de publicaties in het Nederlands verschijnt, maar adviseert niettemin meer te publiceren in Engelstalige prestigieuze academische tijdschriften.

Over het Huygens Instituut

Het Huygens Instituut, dat deel uitmaakt van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, stelt zich ten doel 'Het wetenschappelijk en innovatief ontsluiten van bronnen die van belang zijn voor de literaire en intellectuele geschiedenis van Nederland alsmede het verrichten van (daarmee samenhangend) literair - en intellectueelhistorisch onderzoek.' Het instituut is gehuisvest in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Wetenschappelijke paradepaardjes zijn boekenreeksen als de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans, de Opera Omnia van Erasmus en de briefwisselingen van coryfeeën als Hugo de Groot, Antoni van Leeuwenhoek en Vincent van Gogh. Veel van deze series krijgen nu ook digitale pendanten, die onderzoekers en andere geïnteresseerden meer mogelijkheden bieden dan de gedrukte werken.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie: neem contact op met Henk Wals, directeur, 070 331 5802.