Examenprogramma informatica havo/vwo op de schop

20 mei 2014

Na de zomer gaat een vernieuwingscommissie het examenprogramma herzien voor het keuzevak informatica in de bovenbouw havo/vwo. Met deze beslissing realiseert het ministerie van OCW alsnog een belangrijke aanbeveling uit het KNAW-advies Digitale Geletterdheid in het voortgezet onderwijs uit januari 2013.

In reactie op het KNAW-advies Digitale Geletterdheid in het voortgezet onderwijs (december 2012) verzocht het ministerie van OCW de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) te bekijken hoe het bestaande informaticaonderwijs in bovenbouw havo/vwo in lijn te brengen zou zijn met de in het KNAW-advies geformuleerde ambities. Voorstel van de adviescommissie onder leiding van prof. dr. Jan Karel Lenstra was echter het vak grondig te vernieuwen omdat het inhoudelijk niet meer aansluit bij de vereiste attitudes en vaardigheden voor de 21ste eeuw.

Op basis van het recent verschenen SLO- onderzoeksrapport Informatica in de bovenbouw havo/vwo: naar een aantrekkelijk en actueel onderwijs in informatica (pdf) heeft het ministerie van OCW nu besloten een vakvernieuwingscommissie informatica in te stellen. Deze commissie krijgt als opdracht het examenprogramma informatica voor havo/vwo te herzien. Naar verwachting wordt de commissie voor de zomervakantie samengesteld en gaat ze na de vakantie aan het werk.

Hiermee neemt het ministerie de adviezen uit het SLO-rapport grotendeels over. Zo onderschrijft het ministerie de noodzaak meer onderscheid te maken tussen informatica in havo en vwo. Dit met de kanttekening dat dit niet veel problemen mag opleveren voor scholen waar maar weinig leerlingen informatica kiezen. Het ministerie stemt verder in met het advies om informatica alleen door middel van een schoolexamen af te sluiten. Een centraal examen informatica is niet aan de orde.