Genomineerden bekend voor Christiaan Huygens Wetenschapsprijs 2018

26 september 2018

De Christiaan Huygens Wetenschapsprijs wordt sinds 1998 jaarlijks uitgereikt en stimuleert vernieuwend onderzoek in de vakgebieden waarin Christiaan Huygens uitblonk. Per jaar staat een ander vakgebied centraal. In 2018 zijn dat de ruimtewetenschappen.

Genomineerden

In 2018 staat het vakgebied Ruimtewetenschappen centraal. Voor de 21e editie van de prijs zijn genomineerd:

Tjalling de Haas voor zijn dissertatie: ‘Life, death and revival of debris-flow fans on Earth and Mars: fan dynamics and climate inferences’ (5 februari 2016, Universiteit Utrecht). In zijn onderzoek past De Haas kennis uit de geologie toe op onderzoek naar de planeet Mars. Middels deze interdisciplinaire connectie kunnen wij nu meer begrijpen van de geologie van planeten en hoe die per planeet verschilt. De inzichten die hij hiermee heeft opgedaan zijn relevant voor de gehele astronomie.

Adrian Hamers voor zijn dissertatie: ‘Hierarchical Systems’ (21 juni 2016, Universiteit Leiden). Kern van het onderzoek is de methode om de seculaire evolutie van meervoudige ster- en planeetsystemen nauwkeurig uit te rekenen. Hij heeft de methode zowel gegeneraliseerd naar een arbitrair aantal objecten als in de massaverhoudingen van de objecten waardoor de technieken op zowel sterren als planeten kunnen worden toegepast.

Nienke van der Marel voor haar dissertatie: ‘Mind the Gap: Gas and Dust in Planet-forming Disks’ (29 september 2015, Universiteit Leiden). Het onderzoek richt zich op roterende gas- en stofschijven rondom jonge sterren, die de oorsprong van planeten vormen. Haar grote ontdekking betreft het eerste aantoonbare bewijs van een grote ‘dust trap’ waarin planetenesimalen (de bouwstenen van planeten) kunnen groeien.

De jury

De jury wordt ieder jaar samengesteld uit leden van de KNAW. Voorzitter is Amina Helmi, hoogleraar sterrenkunde, astrofysica aan de Rijksuniversiteit Groningen. De andere leden zijn Henny Lamers, hoogleraar sterrenkunde, astrofysica aan de Universiteit van Amsterdam en emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en Jason Hessels, universitair hoofddocent sterrenkunde, astrofysica aan de Universiteit van Amsterdam en lid van De Jonge Akademie.

Feestelijke prijsuitreiking

De winnaar van de Christiaan Huygens wetenschapsprijs voor ruimtewetenschappen 2018 wordt op 8 oktober 2018 bekendgemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking in de Oude Kerk in Voorburg. Voorafgaand aan de prijsuitreiking zal astrofysicus en beeldend kunstenaar Vincent Icke een lezing geven: ‘Over de Aard van Onderzoek’. Zijn voordracht neemt ons mee in zijn visie op de aard van onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek is voor hem een scheppende bezigheid, waarbij vooral het vermogen tot ‘begrijpen’ centraal staat. Nieuwsgierigheid en intelligentie worden overgewaardeerd, vind hij. Het is ‘begrip' dat de mensheid onderscheidt van de dierenwereld, maar ook van de wereld van de ‘kunstmatige intelligentie' die in toenemende mate om ons heen toepassingen vindt.’

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de website van de Stichting Christiaan Huygensprijs.

Over de Christiaan Huygens wetenschapsprijs

De Christiaan Huygens wetenschapsprijs wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeker die met zijn of haar promotieonderzoek een belangrijke bijdrage aan de wetenschap heeft geleverd, met oog voor de maatschappelijke relevantie. Bij toerbeurt staat een van de gebieden centraal die zich mede door het werk van Christiaan Huygens (1629-1695) hebben kunnen ontwikkelen: wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde.

Ondersteuning

In het jaar van toekenning worden organisatie en prijsuitreiking actief ondersteund door een organisatie die nauw betrokken is bij het betreffende wetenschapsgebied. Dit jaar is dat Shell en Aegon, sponsors met affiniteit voor de wetenschapsgebieden waarop de prijs zich richt.