Persbericht Nederlands Herseninstituut

Gentherapie herstelt fijne handmotoriek in ratten met ruggenmergschade

15 juni 2018

Onderzoekers van het Nederlands Herseninstituut en King’s College London hebben laten zien dat ratten met een dwarslaesie na behandeling met gentherapie handbewegingen opnieuw kunnen aanleren. Dit hebben zij op 14 juni 2018 gepubliceerd in het tijdschrift Brain.

Mensen met een dwarslaesie verliezen vaak het vermogen om alledaagse handelingen uit te voeren waarvoor gecoördineerde handbewegingen nodig zijn, zoals schrijven, een tandenborstel vasthouden of een glas oppakken. Het herwinnen van de handfunctie zou voor deze patiënten een enorme verbetering van hun onafhankelijkheid en kwaliteit van leven betekenen. Er zijn nu nog geen regeneratieve behandelwijzen, dit zijn behandelwijzen waarbij beschadigde delen van het lichaam herstellen.

De onderzoekers testten een nieuwe gentherapie, waarmee de regeneratie van het beschadigde ruggenmerg werd gestimuleerd.Deze therapie kon door middel van een regulier antibioticumworden aan en uitgezet. Professor Elizabeth Bradbury van het Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience (IoPPN) zei: ‘Waar we heel erg enthousiast over zijn is dat we met die gen-schakelaar precies in de hand hebben hoe lang we de medicatie toedienen. Dat betekent dat we steeds dichter bij de optimale duur van toediening komen die nodig is voor herstel. Met specifieke gentherapie zouden we grote stukken van het ruggenmerg kunnen behandelen met één injectie. Met de gen-schakelaar kunnen we nu het gen uitschakelen als het niet langer nodig is.’

Verder lezen

Lees het volledige bericht op de website van het Nederlands Herseninstituut.

Netherlands Institute for Neuroscience

Het Nederlands Herseninstituut is een onderzoeksinstituut van de KNAW. Het verricht fundamenteel en strategisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de neurowetenschappen. Hierbij wordt onderzocht hoe de hersenen cognitieve functies – zoals bewustzijn, perceptie, beweging, leren en sociale interacties – mogelijk maken. Ook wordt onderzocht hoe deze functies verstoord raken bij hersenziekten.

Logo Nederlands Herseninstituut