Gijs Scholten van Aschat nieuwe voorzitter Akademie van Kunsten

28 augustus 2017

Op 1 september 2017 wordt Gijs Scholten van Aschat de nieuwe voorzitter van de Akademie van Kunsten. De acteur was tot nog toe vicevoorzitter. Hij volgt beeldend kunstenaar Barbara Visser op, die zich meer gaat richten op haar andere werk.

Scholten van Aschat wil zich onder andere bezighouden met het thema publiek domein en zich inzetten om de relatie tussen kunst en politiek te verbeteren. 

Eerder zette hij zich al in voor het belang van kunst in het basis- en voortgezet onderwijs. Zo ondersteunde hij het project Luisteroren, waarbij op basisscholen creatief luisteren wordt gestimuleerd. Tijdens het KNAW-symposium Het nieuwsgierige kind sprak hij over de rol van verbeelding en empathie in het onderwijs. Op zondag 27 augustus a.s. spreekt Gijs Scholten van Aschat tijdens het Paradisodebat over de kracht van het ensemble versus de individualisering.

Akademie van Kunsten

De Akademie van Kunsten is opgericht in 2014 en telt momenteel 50 leden uit de hele breedte van de kunsten. De Akademie van Kunsten vormt de plek voor debat over de waarde van kunst in de samenleving en over de relatie tussen kunst en wetenschap. Ze is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.