Persbericht Rathenau Instituut

Groeiende ambities bij de EU voor wetenschap en innovatie

14 april 2020

De Europese Commissie toont een groeiende ambitie om wetenschap en innovatie in te zetten voor geopolitieke en maatschappelijke doelen, zoals het versterken van de concurrentiepositie van Europa en het tegengaan van klimaatverandering. Dit blijkt uit een inventarisatie van het Rathenau Instituut. De komende maanden zal blijken hoe de coronacrisis hierop van invloed is.

Meer dan alleen onderzoeksfinancier

De Europese Unie is voor wetenschappers in Nederland een belangrijke financieringsbron. Maar Europa is de afgelopen jaren ook belangrijker geworden bij de agendering, organisatie, uitvoering en valorisatie van wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappers in Nederland richten zich met hun onderzoek bijvoorbeeld op maatschappelijke uitdagingen die prioriteit hebben bij de Europese Unie. En Europese principes voor maatschappelijk verantwoord onderzoek, gendergelijkheid en open access beïnvloeden de normen voor onderzoek aan Nederlandse kennisinstellingen.

Groeiende ambities

De EU werkt momenteel aan een herziening van haar beleid voor wetenschap en innovatie. In nieuw onderzoek merkt het Rathenau Instituut op dat ontwikkelingen in technologie, internationale verhoudingen en het klimaatdossier invloed hebben op het nieuwe EU-beleid. De snelle ontwikkeling van digitale technologie, geopolitieke onzekerheid, de Brexit en de klimaatcrisis leiden tot groeiende ambities bij de Europese Commissie om Europese wetenschap en innovatie in te zetten voor strategische doelen. Denk aan het versterken van de concurrentiepositie van de EU ten opzichte van de VS en China, het ontwikkelen van technologische autonomie en het tegengaan van klimaatverandering. De EU zal met haar nieuwe beleid nog meer dan nu het geval is richting geven aan wetenschap en innovatie. De EU zal met haar nieuwe beleid nog meer dan nu het geval is richting geven aan wetenschap en innovatie.

Ontwikkelingen volgen

In Europese wetenschap en innovatie in een nieuw geopolitiek speelveld heeft het Rathenau Instituut de actuele veranderingen in het EU-beleid voor wetenschap, technologie en innovatie geanalyseerd. Dat hebben we gedaan op basis van deskresearch en gesprekken met experts. De komende tijd blijft het Rathenau Instituut de veranderingen in het Europees beleid voor wetenschap en innovatie volgen, met speciale aandacht voor de betekenis van die veranderingen voor de Nederlandse wetenschap en de mogelijke gevolgen van de Covid-19 crisis op het nieuwe beleid.

Download

Download (pdf) het rapport op de website van het Rathenau Instituut.

Het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.

Rathenau Instituut

Onderzoek & Dialoog | Wetenschap, Technologie en Innovatie

Het Rathenau Instituut is gevestigd in Den Haag (Anna van Saksenlaan 51, 2593 HW Den Haag).