Persbericht Nederlands Herseninstituut

Herstel van gezichtsvermogen door elektrische stimulatie

9 juli 2020

In een nieuw onderzoeksproject willen wetenschappers van het Nederlands Herseninstituut en de Radboud Universiteit samen met vijf andere Europese organisaties het gezichtsvermogen van blinden herstellen door middel van elektrische stimulatie van de hersenen. Het project wordt gecoördineerd door de Universiteit van Zürich en door de Europese Unie ondersteund met 4 miljoen euro.

Verschillende teams van zeven Europese universiteiten en onderzoeksinstellingen met expertise op het gebied van kunstmatige neurale netwerken en ‘deep learning”, hersenonderzoek, materiaalkunde, en het ontwerp van microsystemen, gaan technologie ontwikkelen om blinden een rudimentaire vorm van zien terug te geven. Dit zal worden gedaan door middel van elektrische stimulatie van de visuele hersenschors, een belangrijk hersengebied voor het zien.

Volledige bericht

Lees het volledige bericht op de website van het Nederlands Herseninstituut.

Nederlands Herseninstituut

Het Nederlands Herseninstituut is een onderzoeksinstituut van de KNAW. Het verricht fundamenteel en strategisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de neurowetenschappen. Hierbij wordt onderzocht hoe de hersenen cognitieve functies – zoals bewustzijn, perceptie, beweging, leren en sociale interacties – mogelijk maken. Ook wordt onderzocht hoe deze functies verstoord raken bij hersenziekten.

Het Nederlands Herseninstituut is gevestigd in Amsterdam (Meibergdreef 47, 1105 BA Amsterdam).


Logo Nederlands Herseninstituut