Persbericht Fryske Akademy

Historisch onderzoek naar ‘Suvelskoalle’ Bolsward

23 mei 2016

De Fryske Akademy gaat onderzoek doen naar de eertijdse Zuivelschool in Bolsward. In samenwerking met Van Hall Larenstein, de hogeschool waarin de befaamde ‘Suvelskoalle’ in 1996 is opgegaan, wordt het komende jaar de geschiedenis van dit onderwijsinstituut uitgediept.

Onderzoeker Ronald Plantinga zal interviews afnemen onder oud-leerlingen en oud-docenten van de zuivelschool. Daarnaast worden archieven geraadpleegd. Het onderzoek maakt onderdeel uit van een bredere onderzoeksagenda die wordt uitgevoerd onder leiding van historicus Marijn Molema.

Een eerste zuivelvakschool in Bolsward startte in 1889. Na de komst van wat tegenwoordig de Wageningen Universiteit heet, was de zuivelschool de tweede instelling voor agrarisch hoger onderwijs in Nederland. Echter, tien jaar na de opening werden de lessen beëindigd. In 1904 kwam er een nieuwe en moderne Rijkszuivelschool in Bolsward.

Meer informatie

De website van de Fryske Akademy.

De Fryske Akademy

De Fryske Akademy is het wetenschappelijk instituut dat zich toelegt op het verrichten van hoogwaardig en vernieuwend onderzoek op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en samenleving. De uitkomsten van dit onderzoek zijn van regionaal, nationaal en internationaal belang en hebben een duidelijke maatschappelijke relevantie. Het instituut heeft circa 60 medewerkers. De Fryske Akademy is gelieerd aan de KNAW.