Persbericht NIOO-KNAW

Hoe versnel je natuurherstel? Recept bodemtransplantatie nu beschikbaar voor natuurbeheerders

30 mei 2017

Natuurherstel en natuurontwikkeling kosten veel tijd. Het duurt lang voordat de gewenste soorten opduiken. Experimenten laten zien dat bodemtransplantatie dit aanzienlijk kan versnellen: van een paar decennia naar een paar jaar. Deze kennis is nu beschikbaar voor de praktijk, op een overzichtssite van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

Daarnaast promoveerde op woensdag 30 mei 2017 een van de betrokken onderzoekers op dit uitstrooien of ‘transplanteren’ van dunne lagen bodem uit natuurlijk ‘donorgebied’.

Reijerscamp van Natuurmonumenten, foto NIOO-KNAW

Natuurherstel

In Nederland worden regelmatig nieuwe natuurgebieden aangelegd. Natuurherstel van voormalige landbouwgrond duurt lang als het ‘spontaan’ moet. Gewenste (planten-)soorten vestigen zich niet direct, omdat de zaden niet aanwezig zijn en omdat de omstandigheden niet optimaal zijn. Dat willen we graag versnellen. Hoe maak je van zwaar bemest land weer snel een schraal grasland of een heideveld, en welke sturende rol spelen bodemorganismen daarbij? Een website en film over bodemtransplantatie (www.nioo.knaw.nl/bodemtransplantatie) tonen de actuele kennis en bieden uitleg voor mensen die dit toe willen passen in de praktijk.

Dun laagje grond

Een dun laagje grond uit een ‘donor-natuurgebied’ dat vol zit met bodemleven, uitgestrooid op een voormalige akker of een ander terrein waar je zulke natuur wilt herstellen of ontwikkelen. Dat is bodemtransplantatie. Hiervoor heb je nog geen centimeter dik nodig, maar de effecten zijn groots. 'Het is een relatief eenvoudige maatregel en dus relatief gemakkelijk toe te passen in de praktijk. De resultaten in het gebied Reijerscamp van Natuurmonumenten zijn veelbelovend,' weet bodemtransplantatie-expert Martijn Bezemer van het NIOO.

Bezemers promovendus Jasper Wubs verdedigde op 30 mei 2017 zijn proefschrift over bodemtransplantaties. Zijn belangrijkste conclusies? 'Het bodemleven reguleert de samenstelling van de plantengemeenschap. En als je de natuur herstelt, kun je via dat bodemleven sturen welke planten je krijgt. Daarnaast laten we zien dat bodemtransplantaties een langdurig effect kunnen hebben op de bodemgemeenschap.' Dus als je transplanteert, dan heeft dat echt impact.

Volledige bericht

Lees het volledige bericht op de website van het NIOO-KNAW.

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) is met ruim 200 medewerkers en studenten een van de grootste onderzoeksinstituten van de KNAW. Het is gespecialiseerd in de ecologie van het zoete water en het land. Sinds 2011 is het gevestigd in een duurzaam gebouwd onderzoekspand in Wageningen.

Logo NIOO