Hubrecht Instituut en UMCU bouwen samen laboratorium

8 februari 2013

Medio 2013 starten het Hubrecht Instituut van de KNAW, en het Universitair Medisch Centrum Utrecht met de bouw van een nieuw laboratorium voor onderzoek naar regeneratieve geneeskunde en stamcellen.

Het Hubrecht Instituut en het UMC Utrecht werken sinds 2008 samen. Ze zijn beide gehuisvest op het Utrecht Science Park in Utrecht en leveren een internationale bijdrage op het terrein van biomedisch onderzoek. Het Hubrecht Instituut verricht fundamenteel onderzoek op het gebied van de ontwikkelingsbiologie met nadruk op stamcellen. Dit sluit aan bij één van de speerpunten van het UMC Utrecht; regeneratieve geneeskunde en stamcellen. Met de versterking van de samenwerking kunnen onderzoekers en clinici meer en beter met elkaar samenwerken en zullen patiënten eerder profiteren van de resultaten.

Voorbeelden van klinische toepassingen op het gebied van stamcellen zijn stamceltransplantatie voor kinderen met een ernstige vorm van leukemie en stamceltherapie voor het hart. Regeneratieve toepassingen, waarbij naast stamcellen bijvoorbeeld ook biomaterialen en groeifactoren worden gebruikt richten zich onder meer op herstel van kraakbeenschade, wervelkolomchirurgie, regeneratie van hartspier, vaten en hartkleppen, darmaandoeningen en nierziekten.

De capaciteit van het huidige pand van het Hubrecht Instituut wordt verdubbeld, waarbij het UMC Utrecht op twee verdiepingen in de nieuwbouw een translationeel regeneratieve geneeskunde laboratorium zal vestigen. Dit biedt een goede uitgangspositie van de voorgenomen versteviging van de samenwerking en het samenbrengen van de gehele keten van fundamenteel en translationeel onderzoek tot behandeling van de patiënt. De start van de bouw begint naar verwachting in de zomer van 2013, het nieuwe gebouw zal eind 2015 in gebruik worden genomen.

Het Hubrecht Instituut is een onderzoeksinstituut van de KNAW met 19 onderzoeksgroepen en ongeveer 200 medewerkers. Het instituut is gevestigd in Utrecht en is centraal gelegen in het universiteitscentrum De Uithof. Het Hubrecht Instituut is geaffilieerd met het Universitair Medisch Centrum Utrecht en er bestaan nauwe banden met de Universiteit Utrecht, met name binnen de Onderzoekschool Cancer Genomics & Developmental Biology.