Impressie zevende KNAW-Hendrik Muller Zomerseminar

16 juli 2015

Eind juni 2015 vond het zevende KNAW-Hendrik Muller Zomerseminar plaats over academische vrijheid en wetenschappelijke integriteit. 22 Masterstudenten, pas afgestudeerden en promovendi binnen de sociale en geesteswetenschappen volgden deze interactieve vierdaagse masterclass. Het seminar stond onder leiding van Antoon de Baets, bijzonder hoogleraar geschiedenis, ethiek en mensenrechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en coördinator van het Network of Concerned Historians.

Deskundigen daagden de deelnemers uit om vanuit verschillende invalshoeken het thema uit te diepen en te bediscussiëren. Onder meer KNAW-leden Klaas van Berkel, Pieter Drenth, Nico Schrijver en Kees Schuyt verzorgden ieder een sessie. Robert Quinn, oprichter en executive director van het Scholars at Risk Network aan de New York University, kwam speciaal voor het zomerseminar uit Amerika naar het Trippenhuis in Amsterdam. Ook werd de deelnemers gevraagd om ieder zijn of haar eigen wetenschappelijke visie op het thema te presenteren.

Impressie van het Zomerseminar

7e KNAW-Hendrik Muller Zomerseminar op Vimeo

Meer informatie

Volgend jaar, tijdens het achtste KNAW-Hendrik Muller Zomerseminar staat er weer een ander interdisciplinair thema in de sociale en geesteswetenschappen centraal. Het KNAW-Hendrik Muller Zomerseminar wordt mede dankzij het Hendrik Muller Fonds mogelijk gemaakt.

Voor meer informatie: www.knaw.nl/hms