Indienen van aanvragen voor onderzoekssamenwerking met China

4 juli 2013

Tot 15 september 2013 kunt u aanvragen indienen voor het China Exchange Programme (CEP) van de KNAW. In aanmerking komen gezamenlijke onderzoeksprojecten van een Nederlandse en een Chinese onderzoeksgroep van een universiteit of wetenschappelijk instituut.

Het CEP is een laagdrempelig stimuleringsprogramma voor wetenschappelijke samenwerking op alle wetenschapsgebieden tussen Nederland en China. Het programma bevordert mobiliteit van onderzoekers en maakt het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden mogelijk. Het programma dat is gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bestaat inmiddels meer dan dertig jaar.

Binnen het CEP kunnen twee typen subsidie aangevraagd worden:

  • Individuele bezoeken China-Nederland v.v. 
    Deze subsidie is bedoeld voor senior wetenschappers met de intentie om nieuwe langdurige samenwerking op te zetten 
  • Gezamenlijke onderzoeksprojecten 
    Deze subsidie is bedoeld voor gezamenlijke onderzoeksprojecten van een Nederlandse en een Chinese onderzoeksgroep van een universiteit of wetenschappelijk instituut.

Op dit moment kunnen er aanvragen worden ingediend voor gezamenlijke onderzoeksprojecten. De deadline voor het indienen van deze aanvragen is 15 september 2013. Aanvragen voor individuele bezoeken kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.

Meer informatie over het programma, de richtlijnen en aanvraagformulieren vindt u op de China-pagina's op deze website.