Indiening projecten voor de ESFRI roadmap 2016

21 oktober 2014

Op 26 september jl. heeft het European Forum on Research Infrastructures (ESFRI) het startsein gegeven voor het proces dat in 2016 moet leiden tot een sterk vernieuwde en gereduceerde roadmap: een overzicht van nieuwe Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten die van pan-Europees belang zijn en overeenkomen met de langetermijnbehoeften van de Europese onderzoeksgemeenschappen.

Veel van de faciliteiten op de eerdere versies van de ESFRI roadmap worden inmiddels gerealiseerd, sommige andere plannen zijn toch niet levensvatbaar gebleken. Hierdoor ontstaat ruimte voor ongeveer 8 - 10 nieuwe voorstellen voor de roadmap.

ESFRI roadmap 2016

ESFRI zal voorstellen voor nieuwe projecten zorgvuldig beoordelen op onder andere de wetenschappelijke waarde, technische en economische haalbaarheid en de bijdrage aan de pan-Europese onderzoeksinfrastructuur. Zwaarwegend criterium is ook dat ditmaal bij de start minimaal drie lidstaten financieel commitment moeten toezeggen voor zowel de constructie van de faciliteit als voor de exploitatie daarvan. ESFRI streeft ernaar in 2018 en 2020 wederom geactualiseerde roadmaps uit te brengen.

Voorstellen voor nieuwe grootschalige onderzoeksfaciliteiten kunnen alleen worden ingediend via de nationale gedelegeerden. Voor Nederland zijn dit Leo le Duc (ministerie OCW) en Hans Chang (KNAW).

Planning

Uiterlijk 1 februari 2015 (was eerst 1 maart 2015) dienen de voorstellen bij de nationale gedelegeerden te zijn ingediend via .

Januari 2016: Presentatie nieuwe roadmap door ESFRI.