Persbericht KITLV-KNAW

Indonesische editie van 'Soldaat in Indonesië, 1945-1950'

8 september 2016

Op 13 september 2016 presenteert Gert Oostindie, directeur van het KITLV-KNAW in het Erasmushuis te Jakarta de Indonesische editie van zijn boek Soldaat in Indonesië, 1945-1950. Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Daarop volgt een tournee van twee weken in Indonesië met een groot aantal lezingen, interviews en debatten.

Soldaat in Indonesië, samengesteld door Gert Oostindie, met medewerking van Ireen Hoogenboom en Jonathan Verwey, werd in oktober 2015 door Prometheus uitgegeven en beleefde inmiddels vier drukken. De uitgave is gebaseerd op brieven, dagboeken, gedenkboeken en memoires van Nederlandse militairen tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië tussen 1945-1950. Media kwalificeerden de uitgave als ‘onthutsend’ (NRC Handelsblad), ‘weloverwogen’ (Het Parool) en ‘baanbrekend' (Nederlands Dagblad). Soldaat in Indonesië is genomineerd voor de Libris Geschiedenis Prijs 2016.

Indonesische uitgave

Op initiatief van de Indonesische uitgeverij Obor is het boek er nu ook in een Indonesische editie, getiteld Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950: Kesaksian perang pada sisi sejarah yang salah (Obor, 2016). De vertaling werd bekostigd met een subsidie van het Letterenfonds en de royalty’s van de Nederlandse editie.

In zijn voorwoord bij de Indonesische uitgave geeft Oostindie aan ‘dat het boek past in een Nederlands debat dat de afgelopen decennia steeds kritischer is geworden, niet alleen over de legitimiteit van het Nederlandse politieke en militaire optreden op zich, maar ook over de praktijk ervan, en in het bijzonder de kwestie van oorlogsmisdaden.’ Oostindie spreekt verder de hoop uit dat de Indonesische editie tot discussie zal leiden – ook over elementen die minder goed passen in de gangbare lezing van de dekolonisatieoorlog – en dat het Indonesische historici kan stimuleren tot verder onderzoek, vanuit hun eigen perspectief. Na de presentatie in Jakarta volgen er lezingen voor een publiek van studenten en wetenschappers op de universiteiten van Bandung, Yogyakarta, Semarang, Malang, Surabaya, Banjarmasin en Denpasar. Bedoeling is ook om met Indonesische collega’s te spreken over hun eigen onderzoek naar deze periode en over mogelijkheden voor toekomstige samenwerking met het KITLV-KNAW.

Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW)

Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) bevordert de antropologie, de taalkunde, de sociale en historische wetenschappen van Zuidoost-Azië, het Zuidzeegebied en het Caribisch gebied. Speciale nadruk ligt op Indonesië, Suriname en de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen.
Het instituut legt zich toe op het verzamelen en toegankelijk maken van boeken en andere documenten, onderzoek verrichten en stimuleren en publicaties van boeken en tijdschriften. Het KITLV heeft zijn hoofdvestiging in Leiden en een vertegenwoordiging in Jakarta. Het KITLV is een onderzoeksinstituut van de KNAW.

Logo KITLV