Verzet tegen belemmeringen vrijheid van wetenschapsbeoefening

17 februari 2017

De KNAW en De Jonge Akademie ondersteunen de verklaringen van de International Council for Science (ICSU), het Interacademy Partnership (IAP) en EuroScience. Op 17 februari 2017 verscheen een behartigenswaardige open brief van de rectores van de Nederlandse universiteiten. Eveneens op 17 februari werd in Boston de Brussels Declaration - Ethics & Principles for Science & Society Policy-Making aangenomen.

ICSU

De International Council for Science roept de regering van de Verenigde Staten op het inreisverbod ongedaan te maken. Volgens de ICSU discrimineert de maatregel individuen op basis van hun herkomst, wat indruist tegen de aard van wetenschapsbeoefening, per definitie grenzeloos, en het Principle of Universality of Science van ICSU.

De ICSU is een non-gouvernementele organisatie met 122 leden, waaronder de KNAW, die in totaal 142 landen vertegenwoordigen, en 31 internationale wetenschapsorganisaties. De ICSU stelt zich ten doel de kennis van de internationale wetenschappelijke gemeenschap te mobiliseren ten behoeve van de samenleving. 

IAP

Het Interacademy Partnership uit in de verklaring grote zorgen over de Executive order van President Trump en wijst, onder meer, op de hiermee samengaande inperkingen van academische vrijheid en autonomie. IAP roept President Trump op om na het verstrijken van de periode waar de immigratiebeperkende Executive order van kracht is, met meer passende maatregelen te komen om het Amerikaanse volk te beschermen.

Het IAP, opgericht in 1993, is een wereldwijd netwerk van 107 wetenschapsacademies, waaronder de KNAW.

EUROSCIENCE

In een open brief aan Europese overheden en de Europese Commissie roept EuroScience hen op om de wetenschappelijke vooruitgang te blijven steunen, door de uitgangspunten en waarden die het fundament daarvan vormen in ere te houden. Dat kan zowel door met Amerikaanse tegenhangers te blijven werken aan een wereldwijd wetenschappelijk systeem gebaseerd op deze uitgangspunten, maar ook door hier nationale en Europese maatregelen voor te treffen. 

Euroscience bestaat sinds 1997 en is een vereniging van 2600 Europese onderzoekers uit 77 landen.

Open brief rectores

Op 17 februari publiceerde NRC Handelsblad een behartigenswaardige open brief van de rectores magnifici van de Nederlandse universiteiten, onder de titel Donkere wolken pakken zich samen boven de vrije wetenschap.

Brussels Declaration

Op de jaarlijkse vergadering van de American Association for the Advancement of Science is op 17 februari 2017 de Brussels Declaration - Ethics & Principles for Science & Society Policy-Making aangenomen. De verklaring is gepubliceerd in Euroscientist en komt in alle wetenschappelijke tijdschriften van Elsevier. In de verklaring worden twintig uitgangspunten geformuleerd voor beleid dat maximaal berust op wetenschappelijke feiten: "We call upon all stakeholders – governments, scientists, industry and the public at large – to cooperate in a joint effort to ensure reliable, evidence-based policy-making for the benefit of society as a whole. The alternative, in our view, is a continued dangerous slide into the realm of policy-biased evidence."