Persbericht Rathenau Instituut

Internationale mobiliteit van AI-wetenschappers

26 mei 2020

In deze factsheet brengt het Rathenau Inistituut de internationale mobiliteit van artificiële intelligentie (AI)-onderzoekers binnen de wetenschap in kaart. Ze vergelijken Nederland met de 10 landen die in de periode 2009-2018 het hoogste aantal AI-publicaties produceerden. Dit doen ze op basis van bibliometrische data.

De factsheet is de eerste van een reeks publicaties waarin het Rathenau Instituut cijfermatig inzicht wil bieden in een aantal voorwaarden voor de ontwikkeling van AI in Nederland. Daarbij richten ze ons hoofdzakelijk op het AI-onderzoek.

Verder lezen

Website Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.

Rathenau Instituut

Onderzoek & Dialoog | Wetenschap, Technologie en Innovatie

Het Rathenau Instituut is gevestigd in Den Haag (Anna van Saksenlaan 51, 2593 HW Den Haag).