Jonge onderzoekers naar het buitenland met KNAW Fonds Medische Wetenschappen

6 juli 2018

Jonge onderzoekers gaan onderzoek in het buitenland verrichten met een beurs uit het KNAW Fonds Medische Wetenschappen. Zij ontvingen een KNAW Ter Meulen beurs of een KNAW Van Leersum beurs.

KNAW Ter Meulen beurs

Zevenentwintig jonge veelbelovende onderzoekers op het terrein van de kindergeneeskunde en verwante vakgebieden kunnen het komende jaar met een KNAW Ter Meulen beurs naar het buitenland voor een wetenschappelijk onderzoeksproject.

In totaal ontving de KNAW achtendertig aanvragen voor een KNAW Ter Meulen beurs, waarvan de beoordelingscommissie er uiteindelijk zesentwintig heeft toegekend. De Ter Meulen beurzen bedragen tussen de €1.600 en €22.400, voor een werkbezoek van één maand tot een verblijf in het buitenland van twaalf maanden. Onder de toegekende aanvragen bevinden zich:

  • Zes gehonoreerde aanvragen afkomstig van het Erasmus MC
  • Negen gehonoreerde aanvragen afkomstig van het Amsterdam UMC
  • Elf onderzoekers die op werkbezoek gaan in de Verenigde Staten

Bekijk de volledige lijst met toekenningen (pdf).

KNAW Van Leersum beurs

Gelijktijdig met de Ter Meulen beurzen zijn ook de KNAW Van Leersum beurzen uitgereikt aan 9 jonge onderzoekers op het terrein van de neurologie, radiologie en farmacie. In totaal werden 38 aanvragen ingediend. De Van Leersum beurzen zijn eveneens bedoeld voor een wetenschappelijk onderzoeksproject in het buitenland of een werkbezoek aan een buitenlandse instelling.

Bekijk de volledige lijst met toekenningen (pdf).

Het KNAW Fonds Medische Wetenschappen

Het KNAW Fonds Medische Wetenschappen heeft tot doel het bevorderen van excellent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de medische wetenschappen. Uit dit fonds worden beurzen toegekend voor jonge onderzoekers (KNAW Ter Meulen Beurzen en KNAW Van Leersum Beurzen) en voor medische studenten (KNAW Van Walree Beurzen).