Toekenningen KNAW Ter Meulen Beurs

Jonge onderzoekers naar het buitenland met KNAW Ter Meulen Beurs

6 juli 2017

Zevenentwintig jonge veelbelovende onderzoekers op het terrein van de kindergeneeskunde en verwante vakgebieden kunnen het komende jaar met een KNAW Ter Meulen Beurs naar het buitenland voor een wetenschappelijk onderzoeksproject.

In totaal ontving de KNAW vierendertig aanvragen voor een KNAW Ter Meulen Beurs, waarvan de beoordelingscommissie er uiteindelijk zevenentwintig heeft toegekend. Ter Meulen Beurzen bedragen tussen de €1.000 en €24.000, voor een werkbezoek van één maand tot een buitenlandverblijf van twaalf maanden. Opvallend gegeven is dat tien gehonoreerde aanvragers afkomstig zijn van het Erasmus MC en tien van het UMC Utrecht.

Negen wetenschappers gaan voor onderzoek naar de Verenigde Staten. Zo kan Ivonne Derks (Erasmus MC) aan de Harvard Medical School in Boston gedurende drie maanden cruciale data raadplegen voor haar promotieonderzoek naar de overdracht van type-2 diabetes van moeder op kind. Natalie Mazur is arts-onderzoeker aan het UMC Utrecht en gaat de beschermende rol van antistoffen in moedermelk tegen het respiratoir syncytieel virus (RSV) verder onderzoeken aan de University of Washington in Seattle.

Vera Heininga van het UMC Groningen blijft dichter bij huis. Zij zal de resultaten van haar onderzoek naar de werking van beloningsgevoel bij jongeren met symptomen van depressie verder toetsen aan de KU Leuven.

  • Het volledige overzicht van toekenningen vindt u op de KNAW-website.

Gelijktijdig met de Ter Meulen Beurzen zijn ook de KNAW Van Leersum Beurzen uitgereikt aan zeven jonge onderzoekers op het terrein van de neurologie, radiologie en farmacie. Deze beurzen zijn eveneens bedoeld voor een wetenschappelijk onderzoeksproject in het buitenland of een werkbezoek aan een buitenlandse instelling.

Het KNAW Fonds Medische Wetenschappen

Het KNAW Fonds Medische Wetenschappen heeft tot doel het bevorderen van excellent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de medische wetenschappen. Uit dit fonds worden beurzen toegekend voor jonge onderzoekers (KNAW Ter Meulen Beurzen en KNAW Van Leersum Beurzen) en voor medische studenten (KNAW Van Walree Beurzen).