Jurist Ivo Giesen treedt toe tot bestuur KNAW

12 maart 2021

Ivo Giesen, hoogleraar privaatrecht en hoofd van het departement Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht is gekozen als bestuurslid van de KNAW. Hij volgt per 1 september Marc Groenhuijsen op wiens bestuurstermijn dan afloopt. Sinds hij in 2010 toetrad tot de KNAW is Giesen betrokken bij diverse activiteiten van de KNAW.

In zijn onderzoek kijkt Giesen naar oplossingen voor maatschappelijke problemen binnen het aansprakelijkheids- en procesrecht. Hij maakt daarbij ruim gebruik van andere wetenschappen, zoals economie, psychologie en sociologie. De Akademie is blij opnieuw een breed georiënteerde wetenschapper in haar bestuur op te kunnen nemen. Giesen wil zich sterk maken voor belangrijke KNAW-thema’s als de positie van jonge onderzoekers en de ongebonden wetenschapsbeoefening, en hij wil een rol vervullen in het debat over Erkennen en waarderen van wetenschappers. 

Het bestuur van de KNAW zal per 1 september bestaan uit  Ineke Sluiter (president), Marileen Dogterom (vicepresident en ‘foreign representative’), Ivo Giesen (vicepresident en algemeen secretaris), Martin van Hees (voorzitter Domein Geesteswetenschappen), Sjaak Neefjes (voorzitter Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen), Ton van der Steen (voorzitter Domein Natuur- en Technische Wetenschappen), Linda Steg (voorzitter Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen).