Kabinet investeert 400 miljoen extra in onderzoek en innovatie

11 oktober 2017

De stuurgroep van de Nationale Wetenschapsagenda (KNAW is lid van deze stuurgroep) is positief over de extra structurele investeringen in onderzoek en innovatie. Met een investeringsimpuls van 400 miljoen voor onderzoek en innovatie zet het kabinet een goede stap voor de broodnodige investeringen in de wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke impact en het verdienvermogen van Nederland.

logo nationale wetenschapsagenda

Bovendien wordt op een evenwichtige manier invulling gegeven aan deze impuls, zoals ook door de kenniscoalitie bepleit.

Ook wordt hiermee armslag gegeven aan nieuwe samenwerkingsverbanden vanuit de Nationale Wetenschapsagenda en het topsectorenbeleid, om zowel nieuwsgierigheidsgedreven als thematisch onderzoek te verrichten.

Verder lezen

Lees het volledige bericht op de website van de NWA.

Kenniscoalitie

De stuurgroep van de NWA bestaat uit vertegenwoordigers van de kenniscoalitie:

  • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
  • MKB-Nederland
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
  • TO2 Federatie
  • Vereniging Hogescholen
  • VNO-NCW
  • Vereniging van Universiteiten (VSNU)