Kabinetsstandpunt evaluatie KNAW gepubliceerd

3 september 2014

Op dinsdag 2 september stuurde staatssecretaris Dekker van OCW het kabinetsstandpunt over de bevindingen van de commissie die de KNAW evalueerde, naar de Tweede Kamer. Het kabinetsstandpunt, het evaluatierapport en de reactie van het KNAW-bestuur daarop, vindt u op deze pagina.

Op 9 april 2014 verscheen het rapport Evaluatie van de KNAW 2014, evenals het standpunt van het KNAW-bestuur daarover. Op 2 september bood staatssecretaris Dekker het kabinetsstandpunt over de evaluatie aan de Tweede Kamer aan. Bij het bepalen van dat standpunt is, behalve met de KNAW-reactie op de bevindingen van de evaluatiecommissie, ook rekening gehouden met de reacties van NWO, VSNU en De Jonge Akademie.