Kees Mandemakers bijzonder hoogleraar 'Grote Historische Databestanden' Erasmus Universiteit Rotterdam

22 december 2010

(Persbericht IISG-KNAW) Per 1 september 2008 wordt Kees Mandemakers, senior onderzoeker aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG-KNAW) in Amsterdam, benoemd tot hoogleraar 'Grote Historische Databestanden' aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.

De bijzondere leerstoel 'Grote Historische Databestanden' is uniek in Nederland en bevindt zich op twee onderling samenhangende terreinen. Enerzijds de methodologische en informatietechnische aspecten van de verwerking van historische gegevens op individueel niveau en anderzijds het onderzoek naar de veranderingen in de samenhang tussen het individu en de maatschappij vanuit het perspectief van de levensloop. De grote historische databestanden die op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) worden ontwikkeld, behoren tot de zwaartepunten van het onderzoek op het instituut. Zij vergroten op een fundamentele manier de mogelijkheden voor kwantitatief historisch onderzoek.

Kees Mandemakers studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was docent historische informatica en statistiek aan de Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit in Amsterdam, van 1989 tot oktober 2000. In 1996 promoveerde hij in Rotterdam. In 1991 startte hij met de Historische Steekproef Nederlandse bevolking (HSN) bij het IISG, sinds 2000 fulltime.

Voor nadere inlichtingen:
Afdeling Communicatie IISG
Tel. 020 6685866