Kenniscoalitie: stabiele groei investeringen in onderzoek en innovatie noodzakelijk

14 december 2020

Voor de komende tien jaar stelt de Kenniscoalitie aan het kabinet voor om de investeringen in onderzoek en innovatie jaarlijks te laten groeien met 300 tot 380 miljoen euro. Dit stabiele groeipad is noodzakelijk om in Europa bij te blijven als competitieve kenniseconomie.

Landen als Denemarken en Duitsland investeren al jaren fors meer dan Nederland. De extra middelen zijn in de eerste plaats bestemd voor een stabiele, langdurige verhoging van investeringen in de publieke kennisbasis, in combinatie met een verhoging van de investeringen in thematisch onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen en nieuwe economische activiteit. Met deze investeringen komt Nederland in 2030 op een investeringsniveau van 3% van het BBP aan onderzoek en innovatie. Alleen dan zal Nederland zich qua wetenschappelijke prestaties en innovatie op lange termijn kunnen blijven meten aan andere Europese landen.

Ineke Sluiter, president van de KNAW: 'Investeren in de volle breedte van de kennisbasis is investeren in de toekomst. Het past bij de open kennissamenleving die Nederland wil zijn.'

Verder lezen

Lees het volledige persbericht (pdf)

Over de Kenniscoalitie

De Kenniscoalitie is een samenwerkingsverband van partijen in het Nederlandse onderzoeks- en innovatieveld en bestaat uit de universiteiten (VSNU), hogescholen (VH), Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TO2-federatie). De Kenniscoalitie streeft gezamenlijk naar optimale omstandigheden om onderzoek en innovatie in Nederland te laten bloeien en fungeert als gesprekspartner voor de overheid. In 2014 heeft de Kenniscoalitie in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de totstandkoming van de Nationale Wetenschapsagenda gecoördineerd.