KNAW Early Career Award voor twaalf jonge onderzoekers

10 november 2020

Twaalf jonge onderzoekers, drie uit elk van de vier wetenschapsdomeinen van de KNAW, krijgen een KNAW Early Career Award. De prijs, een bedrag van 15.000 euro en een kunstwerk, is bedoeld voor onderzoekers in Nederland die aan het begin van hun carrière staan en vernieuwende, originele onderzoeksideeën hebben. De KNAW Early Career Award wordt dit jaar voor de tweede keer toegekend. 

De winnaars komen uit de volle breedte van de wetenschap. Ze doen onderzoek naar bijvoorbeeld klokkenluiden in de Europese Unie, de invloed van stress van moeders (door onder andere Covid-19) op de ontwikkeling van kinderen, het verschil in tempo van hersenaftakeling bij verschillende bevolkingsgroepen, vibrerende sokken voor Parkinsonpatiënten, de werking van zwarte gaten en (de)kolonisatie aan de hand van geluidsopnames uit Zuidoost-Azië.

Winnaars 

Domein Geesteswetenschappen

Shari Boodts (1986)

Senior onderzoeker aan de Letterenfaculteit van de Radboud Universiteit

Ondernemend en origineel, zo kun je de manier waarop Shari Boodts onderzoek doet typeren. Ze begeeft zich met haar onderzoek naar preken van kerkvaders van de Late Oudheid tot de Middeleeuwen op onbetreden paden. Boodts zette haar eigen onderzoeksgroep op en combineert tijdperken die normaal gesproken gescheiden worden bestudeerd. Ze weet bovendien niet alledaagse kennis aantrekkelijk te maken voor een breed internationaal publiek. Zo zijn haar artikelen te lezen op Medievalists.net dat meer dan 250.000 volgers heeft. 

Hanno Sauer (1983)

Universitair docent aan de Universiteit Utrecht bij het departement Filosofie en Religie studies

Als vernieuwend onderzoeker begeeft Sauer zich op het snijvlak van ethiek en praktische filosofie. Zijn werk is fundamenteel en toegepast tegelijkertijd. Internationaal erkende uitgevers zoals Cambridge University Press, MIT Press en vooraanstaande tijdschriften publiceren zijn boeken en artikelen over filosofie, ethiek, morele psychologie en meta-ethiek. 

meLê yamomo (1980)

Post-doc onderzoeker aan de Amsterdam School for Cultural Analysis van de Universiteit van Amsterdam

Als specialist in Sound studies en koloniale muziekgeschiedenis in Zuidoost-Azië heeft yamomo in korte tijd en op eigen kracht een verfrissende en interdisciplinaire onderzoekslijn ontwikkeld. Zo analyseert hij aan de hand van de allereerste geluidsopnames uit Zuidoost-Azië de (de)kolonisatie en globalisering in deze regio. Het werk van yamomo wordt zowel nationaal als internationaal erkend.

yamomo maakt ook zelf muziek: zijn werk is te beluisteren via podcast en het elektronische muziekproject Echoing Europa – Postcolonial reverbations in Berlijn. 

Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen

Vigjilenca Abazi (1988)

Universitair docent bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht

Vigjilenca Abazi laat met haar nieuwe onderzoekslijn over geheimhouding, privacy, transparantie en klokkenluiden nieuw licht schijnen op het vrij jonge onderwerp klokkenluiden. Haar interdisciplinaire onderzoek waarin ze recht, politieke wetenschappen en politieke theorie combineert, biedt inzicht in het versterken van de publieke stem door wettelijke bescherming van klokkenluiders. Met deze eerste diepgaande studie over klokkenluiden wordt ook de juridische complexiteit van de Europese Unie zichtbaar. Abazi speelt ook een belangrijke rol in de waardering van onderwijs en onderzoek buiten de wetenschap. Zij doet dit met haar internationale lezingen en workshops, haar inzet voor het toegankelijk maken van onderwijs voor meisjes en vrouwen en voor belang van academische excellentie.

Roseriet Beijers (1984)

Universitair docent aan het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit en het Donders Instituut, Radboud Universitair Medisch Centrum

Welke invloed hebben vroege levenservaringen op de ontwikkeling van het kind? Deze vraag stelt Roseriet Beijers in haar onderzoek. Zij combineert hierbij invalshoeken vanuit de ontwikkelingspsychologie, biologie en arbeidspsychologie; onderzoeksvelden die traditioneel niet vaak samenwerken. Zo kijkt Beijers bijvoorbeeld naar de gevolgen van stress bij moeders die weer aan het werk gaan na zwangerschapsverlof, en naar de gevolgen van stress voor de conceptie tijdens covid-19. Beijers, die zowel haar masters als haar PhD cum laude behaalde, zet zich daarnaast in voor de vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk, onder meer door de organisatie van symposia voor zorgverleners. 

Maurits Meijers (1988)

Universitair docent aan de Radboud Universiteit, Faculteit der Managementwetenschappen, Afdeling Politicologie

Wat is de invloed van de coronacrisis op Europese solidariteit? Dit is een van de meest recente vragen die Maurits Meijers in zijn onderzoek stelt. Zijn onderzoek gaat in op de politieke representatie en democratie in tijden van populisme en euroscepsis. Zo bekijkt Meijers hoe het veranderen van beleidspositie door politieke partijen de geloofwaardigheid van deze partijen beïnvloedt.
Als pleitbezorger van internationale onderzoeksamenwerking en wetenschappelijke dialoog organiseerde hij onder andere een symposium over uitdagingen van politieke representatie in de Europese Unie. Meijers is redacteur van meerdere wetenschappelijke tijdschriften en schrijft blogs op nationale en internationale websites. Hij mengt zich bovendien in het publieke debat over politieke representatie met opiniestukken en mediaoptredens. 

Domein Natuur- en Technische Wetenschappen

Ylona van Dinther (1984)

Universitair docent  bij de Tektoniek Groep van het Departement Aardwetenschappen, Universiteit Utrecht

Ylona van Dinther heeft pionierswerk verricht met haar nieuwe onderzoeksrichting binnen de geofysica. Door de nieuwe numerieke modellen die zij en haar groep aan de ETH Zurich hebben ontwikkeld en toegepast, is het mogelijk om zowel de langzame tektonische processen in de aardkorst als abrupte aardbevingsprocessen en de relatie daar tussen te begrijpen. De fysische modellen dragen ook bij aan het begrijpen en kwantificeren van de risico’s van natuurlijke en geïnduceerde aardbevingen en tsunami’s.

Met haar lezingen over de combinatie ‘academische carrière en gezin’ fungeert Van Dinther bovendien als rolmodel voor jonge onderzoekers. 

Michiel Veldhuis (1985)

Universitair docent aan het Institute for Environmental Sciences, Universiteit Leiden

Brute nieuwsgierigheid is de motivatie van ecoloog Michiel Veldhuis om zich onafhankelijk van trends te verdiepen in bepaalde onderzoeksonderwerpen. Veldhuis onderzoekt ecosystemen in relatie tot klimaatverandering. Ook kijkt hij naar de toenemende druk door bevolkingsgroei, met name op de savannes in Afrika zoals de Serengeti. Veldhuis treedt regelmatig op in internationale media om het bewustzijn over de effecten van wereldwijde klimaatverandering bij een groot publiek te vergroten. Mede door zijn coachende stijl verrichten de jonge onderzoekers die hij begeleidt uitzonderlijk werk.

Michael Walter (1985)

Universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, Korteweg-de Vries Instituut & Institute of Physics en senior researcher bij QuSoft

Walters werk verbindt quantumcomputers met zwarte gaten om nieuwe inzichten te krijgen in hoe ze werken. Met zijn onderzoek op het grensvlak van wiskunde, natuurkunde en informatica speelt hij een pioniersrol in internationale projecten. Zijn onderzoeksresultaten worden toegepast in quantumcomputers in laboratoria in binnen- en buitenland. Naast zijn werk als onderzoeker heeft Walter vernieuwende cursussen ontwikkeld voor studenten en scholieren, meerdere softwarepakketten geschreven, en organiseert hij regelmatig seminars en workshops. 

Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen

Hieab Adams (1990)

Universitair docent en arts-assistent in opleiding tot specialist klinische genetica aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Waarom is er onderscheid te zien in de hersenaftakeling van mensen uit verschillende bevolkingsgroepen? Deze vraag wil Adams beantwoorden met zijn onderzoek. Hij is gespecialiseerd in de studie van genetische factoren bij de ontwikkeling en aftakeling van hersenen. Kenmerkend voor Adams onderzoek is zijn multidisciplinaire aanpak: hij is bedreven in laboratoriumwerk, bevolkingsonderzoek en patiëntgebonden onderzoek. Hij draagt bovendien bij aan inclusiever medisch onderzoek, door ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen bij zijn onderzoek te betrekken. Dit doet hij in het door hem opgerichte UNITED consortium, maar ook door het organiseren van symposia en discussies in de media. 

Tineke Lenstra (1984)

Universitair docent bij het Nederlands Kanker Instituut (NKI) en Oncode Instituut

Moleculair bioloog Tineke Lenstra werkt samen met haar lab aan genregulatie om verschillen tussen cellen te onderzoeken. Deze verschillen kunnen worden veroorzaakt door de manier waarop DNA in een cel afgelezen wordt. De technologie die ze hiervoor heeft ontwikkeld, is bijzonder inventief: ze bekijkt het aflezen van genen met microscopie in levende cellen en gebruikt hiervoor gist als modelorganisme. Zo kan ze sneller genetische manipulaties doen en op deze manier genregulatie onderzoeken. De door haar ontwikkelde techniek wordt met grote interesse bekeken door het bedrijfsleven. 

Jorik Nonnekes (1985)

Revalidatiearts bij Radboudumc en Sint Maartenskliniek

Jorik Nonnekes werkt aan diagnostiek en behandeling van complexe neurologische loopstoornissen. Door intensief samen te werken met patiënten komt hij tot innovatieve en praktische oplossingen. Zo ontwikkelde hij de hypothese dat ‘bevriezen’ van lopen – een symptoom van de ziekte van Parkinson – een gevolg kan zijn van een Parkinsonmedicijn dat dit probleem juist zou moeten verminderen. Nonnekes implementeert zijn onderzoek in de scholing van (para)-medici via ParkinsonNet, waardoor patiënten en zorgverleners direct van zijn werk profiteren. Hij werkt momenteel aan vibrerende sokken om het lopen bij de ziekte van Parkinson te verbeteren. 

KNAW Early Career Award

De winnaars zijn gekozen in vier KNAW-wetenschapsdomeinen: geesteswetenschappen, gedrags-, maatschappij- en rechtswetenschappen, natuur- en technische wetenschappen en medische, medisch-biologische en gezondheidswetenschappen. Per domein zijn er drie winnaars. De KNAW Early Career Award bestaat uit een geldbedrag van 15.000 euro, beschikbaar gesteld uit het KNAW Akademiefonds. Dit bedrag mag door de winnaars naar eigen inzicht worden besteed aan hun onderzoekscarrière. 

Kunstobject

Alle winnaars ontvangen ook het kunstobject Extended Jewellery van Laura Klinkenberg (1992). Dit is een messing schroef met een ‘twist’. De twist heb je zowel in de wetenschap als in de kunst nodig om tot nieuwe ideeën te komen. Ook staat het symbool voor tegendraadsheid in het onderzoek. De maker van het kunstwerk won met Extended Jewellery de kunstprijsvraag van de KNAW Early Career Award. De prijs bestaat uit een bedrag van 7.500 euro. Klinkenberg studeerde aan de sieradenafdeling van de Gerrit Rietveld Academie en heeft een eigen bedrijf, Ritual Design.

Uitreiking

De uitreiking van de KNAW Early Career Award vindt plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst op 15 februari 2021.