KNAW herziet plan voor stimulering en vernieuwing geesteswetenschappen

7 april 2014

De KNAW herziet de plannen voor stimulering en vernieuwing van haar geesteswetenschappelijke instituten. Het samenwerkingsverband zal bestaan uit vijf in plaats van zes instituten – het NIOD blijft buiten de samenwerking. Ook wordt de keuze voor huisvesting bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen heroverwogen.

Het vernieuwingsprogramma wordt de komende maanden herzien door de directeuren van de vijf instituten. Voor deze stimulering en vernieuwing van de geesteswetenschappen blijft een budget van 15 miljoen euro beschikbaar.

De afgelopen tijd werd steeds duidelijker dat het NIOD zijn eigen koers wenst te varen en op zijn huidige locatie wil blijven. De vijf instituten die de samenwerking opnieuw gestalte zullen geven zijn het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, het Meertens Instituut en het Netherlands Institute for Advanced Study.

Update vernieuwingsplan

De directeuren van deze instituten zetten zich aan een actualisering van het plan, in samenwerking met hun wetenschappelijke adviesraden. Kernelementen van het plan blijven: het intensiveren van de samenwerking – onderling en met universiteiten, verjonging van de wetenschappelijke staf, het aantrekken van internationaal talent, investeren in geavanceerde informatietechnologie, en gezamenlijke huisvesting in Amsterdam.