KNAW-instituten krijgen NWO groot investering toegekend voor Golden Agents

11 februari 2016

Hoe hangen afbeeldingen, objecten en teksten uit Gouden Eeuw samen? De Nederlandse Gouden Eeuw is wereldberoemd. Tientallen monografieën zijn erover vol geschreven, maar toch weten we weinig over de factoren die het succes van deze creatieve explosie verklaren. De KNAW-instituten Huygens ING en Meertens Instituut kunnen dit nu door een miljoenensubsidie van NWO samen met andere partners in het project Golden Agents verder gaan onderzoeken.

Creatieve industrie van de Gouden Eeuw

De toekenning van de NWO groot infrastructuur (3.612.000 euro) maakt het door een combinatie van de juiste digitale methoden en tools en de ontsluiting van belangrijke, grote hoeveelheden archiefbronnen voor het eerst mogelijk om op omvattende wijze de geschiedenis van de creatieve industrie van de Gouden Eeuw te onderzoeken. 

Tot op heden is dit onderzoek verbrokkeld in specialismen. We weten veel over Nederlandse schilders in de musea, maar veel minder over welke kunstobjecten mensen in huis hadden of over de toneelspelers die in de Gouden Eeuw volle zalen trokken. Door de verbrokkelde kennis van de productie en het gebrek aan digitale data van de consumptie van de creatieve industrie konden vermoedens omtrent de dynamiek en interacties die mogelijk hebben bijgedragen aan het succes van de Gouden Eeuw niet systematisch worden getoetst.

De lang verwachte digitalisering en ontsluiting van de zeer rijke notariële akten van het Stadsarchief Amsterdam – zojuist voorgedragen voor de UNESCO Memory of the World – maakt dat nu wel mogelijk. Voor het eerst kan bij voorbeeld worden onderzocht hoe stijl, genre en smaak zich dan verhouden tot verschillende lagen in de samenleving van Amsterdam, de belangrijkste stad van de wereld in de zeventiende eeuw. Semantic Web-technologie maakt het mogelijk bestaande en nieuwe datasets bijeen te brengen in Linked Open Data en deze wereldwijd toegankelijk te maken. Hierdoor kunnen onderzoekers zowel interacties tussen takken van de creatieve industrie als tussen producenten en consumenten analyseren. Deze Semantic Web-technologie wordt gecombineerd met multi-agent-technologie die bij uitstek geschikt is om de interacties tussen datasets onderling, en tussen datasets en gebruikers te simuleren. Computer agents helpen onderzoekers niet alleen bij hun zoektochten door deze enorme hoeveelheden data van de creatieve industrie van de Gouden Eeuw, maar leren zelf daarvan. Mogelijk leiden de patronen die het succes van de Gouden Eeuw verklaren dan ook tot inzichten die relevant zijn voor de creatieve industrie van vandaag. 

Deelnemers in de aanvraag zijn:

Huygens ING (KNAW)Meertens Instituut (KNAW)UUUvAVUStadsarchief AmsterdamRijksmuseumKoninklijke BibliotheekRKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, LAB1100

logos-partners-golden-agents.jpg