KNAW-instituten starten drie nieuwe samenwerkingsprojecten

16 november 2017

De onderzoeksinstituten van de KNAW starten drie nieuwe samenwerkingsprojecten. Het gaat om een project rond historische documenten, om hersenonderzoek bij koolmezen en knaagdieren en om nieuwe antibiotica uit schimmels. De drie projecten krijgen bij elkaar 1,5 miljoen euro uit het zogeheten Onderzoeksfonds KNAW-instituten.

Digital forensics for historical documents

Bij dit onderzoek willen het Huygens ING en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis de plaats, de tijd en de schrijver achterhalen van historische handgeschreven teksten. De onderzoekers gaan hierbij gebruikmaken van kunstmatige intelligentie en deep learning. Op die manier ontwikkelen ze een hightech forensische methode om oude documenten te inspecteren. Lees meer informatie over dit project

Ecological epigenetics and the brain

Drie KNAW-instituten, het Nederlands Instituut voor Ecologie, het Nederlands Herseninstituut en het Hubrecht Instituut, gaan samen de hersenen van koolmezen, muizen en ratten bestuderen. Ze onderzoeken, mede aan de hand van het DNA van de dieren, hoe het gedrag en de hersenen in de loop der tijd zijn geëvolueerd. Ze kijken hierbij naar veranderingen in het epigenoom. Dat is, kort gezegd, de tweede structuur van het DNA. Het gaat dan niet om de volgorde van de DNA-code, maar bijvoorbeeld om de manier waarop het DNA is opgerold in de cellen en om de aanwezigheid of afwezigheid van methylgroepen aan het DNA.

Identification and engineering of novel antimicrobials

De onderzoekers van het Hubrecht Instituut en het Westerdijk Instituut willen samen nieuwe vormen van antibiotica vinden. Ze gebruiken hiervoor de unieke schimmelcollectie van het Westerdijk Instituut. Schimmels wapenen zich van nature tegen bacteriën. De hoop is dat met behulp van de schimmelcollectie zogeheten antimicrobials worden ontdekt waartegen antibiotica-resistente bacteriën nog geen weerwoord hebben.

Onderzoeksfonds KNAW-instituten

De KNAW meldde in de Strategische Agenda 2016-2020, Wetenschap verbindt, dat ze het onderzoek van de instituten sterker wil verbinden. Daarom is het Onderzoeksfonds KNAW-intituten opgericht. Er is jaarlijks 1,5 miljoen euro beschikbaar voor KNAW-instituten die met elkaar een onderzoeksproject starten. De eerste toekenningen waren in 2016.