KNAW Merianprijs voor Caribisch archeologe Corinne Hofman

21 november 2013

Corinne Hofman, hoogleraar Archeologie van het Caribisch gebied aan de Universiteit Leiden, ontving op 21 november de KNAW Merianprijs voor vrouwen in de wetenschap. Hofman wil met haar onderzoek het verhaal over de kolonisatie van de Amerika’s aanvullen vanuit het perspectief van de oorspronkelijke Indiaanse bevolking.

Uitreiking van de Merianprijs aan Corinne Hofman door KNAW-president Hans Clevers (foto Henk Thomas)

De KNAW Merianprijs, mogelijk gemaakt door SNS REAAL Fonds, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een excellente, vrouwelijke wetenschapper die anderen kan inspireren tot een wetenschappelijke loopbaan. Toekenning vindt afwisselend plaats aan een vrouwelijke onderzoeker in de alfa- of gammawetenschappen (2013) of de bètawetenschappen.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 50.000 euro en een speciaal ontworpen sieraad. Corinne Hofman zal het volledige bedrag aanwenden om jonge, veelbelovende vrouwelijke onderzoeksters uit het Caribisch gebied in de gelegenheid te stellen te promoveren binnen haar projecten.

Voor meer informatie:

Eva Wolf, 020 620 3354, e-mail