KNAW steunt handhaven 30%-regeling voor buitenlandse kenniswerkers

26 mei 2018

De KNAW pleit ervoor de 30%-regeling voor buitenlandse kenniswerkers te handhaven om te voorkomen dat het aanvragen van vergoeding en aantonen van gemaakte kosten onnodig arbeidsintensief wordt voor buitenlandse onderzoekers.

In haar advies De aantrekkelijkheid van Nederland als onderzoeksland (2018) drukte de Akademie al haar zorgen uit over het voortbestaan van de huidige regeling en adviseerde ze juist om de voordelen van de regeling geleidelijk af te bouwen zodat het aflopen van de regeling geen directe aanleiding vormt voor het vertrek van de onderzoeker uit Nederland.

Na de recente aankondiging van een abrupte inperking van de regeling, ondertekende de KNAW een petitie (pdf) om de 30%-regeling ongewijzigd te laten voor bestaande gevallen.