KNAW stimuleert onderzoek in samenwerking

5 december 2016

In haar Strategische Agenda 2016-2020, Wetenschap verbindt, kondigt het bestuur van de KNAW aan kernactiviteiten sterker te willen verbinden, zowel onderling als met derden. Een van de maatregelen is het stimuleren van onderzoek in samenwerking. Daarvoor is jaarlijks een bedrag 1,5 miljoen euro beschikbaar. 

KNAW-instituten worden uitgenodigd om onderzoeksvoorstellen te doen, waarbij samenwerking met andere (KNAW-)instituten een noodzakelijke voorwaarde is. Aansluiting bij de Nationale Wetenschapsagenda is een belangrijk criterium.

De middelen worden toegekend in onderlinge competitie, tot een maximum van 500.000 euro per project. De eerste drie onderzoeksvoorstellen zijn nu geselecteerd:

Het multiculturele drama in perspectief: 40 jaar levenslopen van migranten en niet-migranten in Nederland

Een onderzoeksvoorstel van twee KNAW-instituten: het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Doel van het onderzoeksproject is meer inzicht te krijgen in het integratieproces van kinderen van immigranten door sociaaleconomische en culturele aspecten met elkaar te verbinden. Daarbij wordt onderzocht in hoeverre de sociale mobiliteit van jongeren met een migrantenherkomst verschilt van autochtone leeftijdsgenoten met een vergelijkbare sociaaleconomische positie. Voor meer informatie: www.iisg.nl.

Next-generation miniaturized microscopes for high-throughput screening and decoding neural correlates of naturalistic behaviour

Een onderzoeksvoorstel van twee KNAW-instituten: het Nederlands Herseninstituut en het Nederlands Instituut voor Ecologie. De onderzoekers wijden zich aan de ontwikkeling van veelzijdige, draagbare miniatuurmicroscopen om medische, ecologische en neurowetenschappelijke vraagstukken te kunnen oplossen. Daarbij bouwen ze voort op open-source-initiatieven als de ‘miniscoop’ (http://miniscope.org) van de University of California, Los Angeles. Voor meer informatie: website Nederlands Herseninstituut.

Tribunaalarchieven als digitale onderzoeksfaciliteit

Een onderzoeksvoorstel van twee KNAW-instituten en het Nationaal Archief. De KNAW-instituten zijn het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Doel van het onderzoeksproject is de ontwikkeling van een efficiënte en effectieve methode om grote hoeveelheden ongestructureerde analoge data uit archiefcollecties om te werken naar bruikbare digitale onderzoeksdata. Met het project moet een brug worden geslagen tussen de ontwikkelingen op het gebied van digital humanities en collectiehoudende instellingen. Voor meer informatie: www.niod.knaw.nl