KNAW Thorbecke Fonds initieert vijf omvangrijke onderzoeksprojecten

14 maart 2018

Het KNAW Fonds Staatsman Thorbecke stelt vijf gevestigde wetenschappers in staat om een postdoc aan te stellen voor een onderzoeksproject dat raakt aan het gedachtegoed van de voormalige staatsman. Een financiële bijdrage bedraagt maximaal tweehonderdduizend euro.

De vijf onderzoekers die een KNAW-beurs uit het Fonds Staatsman Thorbecke hebben toegekend gekregen zijn:

  • Remieg Aerts, die de relatie tussen ‘burgers’ en hun overheid in de eenentwintigste eeuw gaat onderzoeken en zal kijken naar de historische ontwikkeling van het begrip burgerschap.
  • Aalt Willem Heringa, die een studie gaat uitvoeren naar de bescherming van de constitutionele rechtsorde tegen (populistische) bedreigingen.
  • Corjo Jansen, die gaat onderzoeken hoe constitutionalisten in de afgelopen twee eeuwen tot hun onderzoeksresultaten kwamen.
  • Wim van Meurs, die zal onderzoeken welke invloed lokale genootschappen hadden op de politieke cultuur in Nederland in de periode 1780-1860.
  • Klaartje Peters, die een studie gaat uitvoeren naar het functioneren van gemeenteraden en hun controlerende rol, waarmee het onderzoek zich bevindt op het snijvlak van de bestuurskunde, de politieke wetenschap en het recht.

Meer informatie

Lees meer over de toegekende onderzoeksprojecten.

Over het KNAW Fonds Staatsman Thorbecke

Het KNAW Fonds Staatsman Thorbecke heeft als doel de kennis omtrent het leven, werk en gedachtegoed van Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872), staatsman en grondlegger van de Nederlandse parlementaire democratie, te bevorderen. Een schenking en de nalatenschap van Willem Thorbecke (1920-2014), achterkleinzoon van Johan Rudolf Thorbecke, vormen het vermogen van het fonds. Uit het fonds wordt ook de totstandkoming van een wetenschappelijke biografie van Johan Rudolf Thorbecke door KNAW-lid Remieg Aerts gefinancierd.