KNAW verheugd over steun aan studenten, docenten en jonge wetenschappers

17 februari 2021

De KNAW is verheugd dat het Nationaal Programma Onderwijs de komende jaren extra lucht geeft in hoger onderwijs en onderzoek. OCW-ministers Van Engelshoven en Slob kondigden dit programma van ruim 8,5 miljard euro op 17 februari aan. Het ondersteunt studenten, verlicht werkdruk van docenten in hoger onderwijs en stelt jonge wetenschappers in staat hun onderzoek af te maken.

Het ministerie van OCW stelt het bedrag de komende tweeënhalf jaar beschikbaar om voor scholieren en studenten de gevolgen van de coronacrisis te verzachten en om het onderwijs structureel te versterken. Het geld gaat naar alle onderwijstypen. Voor het hoger onderwijs komt er onder meer op korte termijn extra financiering beschikbaar om de hogere studenteninstroom te bekostigen – normaal gesproken zouden ze hier met vertraging extra geld voor krijgen.

De KNAW deelt de brede zorgen die leven over de werkdruk voor personeel in het hoger onderwijs en onderzoek, die door de coronacrisis alleen nog maar verder is opgelopen. Het is dan ook goed nieuws dat met de aangekondigde maatregelen op korte én middellange termijn hierin verlichting te verwachten is. De extra middelen stellen instellingen ook in staat de belangrijke verwevenheid van onderwijs en onderzoek te blijven garanderen.

De positie van jonge onderzoekers is een speerpunt in de strategische agenda van de KNAW. Het ministerie becijfert dat meer dan twintigduizend onderzoekers met tijdelijke aanstellingen door de coronacrisis gemiddeld drie maanden vertraging hebben opgelopen.

Instellingen – waaronder de instituten van de KNAW – hebben zelf al dekking gevonden voor een deel van de kosten voor verlenging van die aanstellingen. Het ministerie stelt nu 162 miljoen beschikbaar om de resterende kosten te dekken. Zo kunnen jonge onderzoekers hun onderzoek naar behoren afronden en onderwijs blijven geven.