Nieuwsbericht KITLV

Koninklijke onderscheiding voor KITLV directeur Gert Oostindie

20 december 2021

Op vrijdag 17 december 2021 ontving professor Gert Oostindie uit handen van de Leidse burgemeester Henri Lenferink een koninklijke onderscheiding. Na het uitspreken van zijn afscheidsrede ‘De toekomst van het koloniale verleden’ in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden, werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Gert Oostindie (1955) werd in 1983 hoofd van de afdeling Caraïbische Studies van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde / Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV-KNAW) en in 2000 werd hij benoemd tot directeur van het instituut. Tevens is hii sinds 2006 hoogleraar Koloniale en Postkoloniale Geschiedenis aan de Universiteit Leiden.  Van 1993 tot 2006, was Oostindie hoogleraar Antropologie en Comparatieve Sociologie van het Caribisch gebied aan de Universiteit Utrecht.

Afscheidsrede

In zijn rede over het koloniale en slavernijverleden van Nederland en de hedendaagse resonantie ervan benadrukte Oostindie dat het spreken over de koloniale geschiedenis en het slavernijverleden een belangrijk maatschappelijk, verbindend doel kan dienen. Hij riep op om bij het vertellen van deze geschiedenis te zoeken naar de nuances, de verschillen in perspectief, de stemmen die elkaar tegenspreken en ook ruimte te geven aan andere dimensies zoals emotie en verbeelding. Maar om dit wel te doen vanuit een goed begrip van de historische context.

Lees verder op de website van het KITLV.

Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW)

Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV - KNAW) is een onderzoeksinstituut van de KNAW. Het KITLV verricht onderzoek vanuit een interdisciplinair en historisch vergelijkend perspectief. Het onderzoek van het instituut richt zich op Zuidoost-Azië en de Caraïben, met een accent op Indonesië en de ‘Nederlandse’ Caraïben. Centraal staan vragen over staatsvorming, geweld en burgerschap, en processen van mobiliteit en identiteitsvorming. Het KITLV is actief in de geestes- en sociale wetenschappen, vergelijkende area-studies, en werkt nauw samen met de Universiteit Leiden.

Logo KITLV