Persbericht

Lancering groot Pilotfonds: Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!

19 oktober 2020

Met het pilotfonds Gewaardeerd!, dat is ingesteld door het ministerie van OCW, komt 1 miljoen euro beschikbaar voor erkenning en waardering van onderzoekers die zich al enige tijd inspannen voor wetenschapscommunicatie. In totaal is er voor zo’n honderd groepen onderzoekers een bijdrage uit het fonds beschikbaar.

De tijd dat wetenschapscommunicatie alleen het domein was van journalisten en communicatiemedewerkers is voorbij: tegenwoordig zien de meeste onderzoekers wetenschapscommunicatie ook als een onderdeel van hun werk. Het merendeel van dit werk doen ze echter naast een overvolle agenda van onderwijs en onderzoek. Juist in deze tijd, waarin er kritisch naar instituties wordt gekeken, is interactie met de maatschappij belangrijk.

Daarom stelt minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ruim 1 miljoen euro ter beschikking voor een fonds dat moet bijdragen aan erkenning van wetenschapscommunicatie als een volwaardig onderdeel van het takenpakket van wetenschappers. Het is de bedoeling dat het fonds inzicht geeft in de verscheidenheid aan wetenschapscommunicatie-activiteiten en de toegevoegde waarde voor de Nederlandse wetenschap. Het pilotfonds wordt uitgevoerd door de KNAW.

Over het fonds
Alle decanen van faculteiten van Nederlandse universiteiten ontvangen medio oktober een oproep om een aanvraag te doen voor € 10.000 voor een groep wetenschappers binnen hun instelling die aantoonbaar structureel werk maakt van wetenschapscommunicatie. Deze middelen kunnen door de wetenschappers in kwestie naar eigen inzicht besteed worden voor ondersteuning van hun wetenschapscommunicatie-activiteiten.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 15 januari 2021. Het pilotfonds ‘Gewaardeerd!’ past in een andere wijze van beoordeling van wetenschappers die recent is ingezet door het Nederlandse kennisveld en waarin wetenschapscommunicatie wordt erkend als een volwaardig onderdeel binnen een academische carrière.

Lees hier meer over het pilotfonds 'Gewaardeerd!'