Persbericht Rathenau Instituut

Langzaam meer vrouwen in wetenschap

9 februari 2017

Het aandeel van vrouwen in de wetenschap neemt toe. In alle wetenschappelijke functies, van promovendus tot hoogleraar, is een duidelijke trend zichtbaar. In 2015 waren er 832 vrouwelijke hoogleraren aan de Nederlandse universiteiten en universitair medische centra. Dat is 20% van het totaal.

Volgens het Rathenau Instituut lijkt het beleid meer vrouwen aan te stellen te werken, al gaat het heel langzaam. Wanneer de de trend wordt doorgetrokken zijn er rond 2035 evenveel aanstellingen van vrouwelijke als mannelijke hoogleraren.

Meer informatie

Het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.

Logo Rathenau Instituut