Lezingenreeks De maakbaarheid van onze kennissamenleving start in 2016 in het Trippenhuis

8 december 2015

Vanaf volgend jaar organiseren de KNAW en de Akademie van Kunsten in samenwerking met Sven Duprė (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte (MPIWG), Berlijn, en Universiteit Utrecht) en Wijnand Mijnhardt (Universiteit Utrecht) een lezingenreeks over de maakbaarheid van onze kennissamenleving.

De moderne samenleving is een kennissamenleving geworden. Daar zijn vele economen, sociologen, pedagogen, politici en beleidsmakers het over eens. Dat brengt ook grote maatschappelijke uitdagingen met zich mee, van de omgang met immigratie in een globaliserende wereld tot de noodzaak van levenslang leren in een kenniseconomie.

Hoe gaan we met die uitdagingen vandaag om? Een internationale en interdisciplinaire groep van historici onderzoekt de creatie van een vroegmoderne kennissamenleving (www.globalknowledgesociety.com) in de Nederlanden van de zestiende en zeventiende eeuw in de overtuiging dat deze historische kennis kan helpen bij het formuleren van adequate antwoorden op de uitdagingen van de kennissamenleving vandaag.

Het programma ‘De maakbaarheid van onze kennissamenleving’ wil economen en sociale wetenschappers, cultuur- en wetenschapshistorici, kunstenaars en architecten, politici en beleidsmakers met elkaar en het brede publiek in discussie brengen. In drie opeenvolgende jaren wordt een programma ontwikkeld rond een specifiek thema dat centraal is in het debat omtrent kennissamenlevingen:

  • de stad als kennisknooppunt (2016)
  • de rol van kunst in kennisproductie en onderwijs (2017)
  • het ideaal van ‘openheid’ (2018).

Elk voorjaar worden gedurende twee maanden vier evenementen georganiseerd. Elke reeks begint met een historische sessie en eindigt met een actualiteitendebat met beleidsmakers.

Voorjaar 2016: De stad als kennisknooppunt

Hoe belangrijk is de stad voor een kennissamenleving? Wat maakte steden tot de bakermat van de kennissamenleving in de Gouden Eeuw? Hoe ziet de ideale stad eruit?

11 mei 2016, 19.00-21.00 uur: Amsterdam, kennisknooppunt en de creatieve industrie van de Gouden Eeuw tot vandaag

1 juni 2016, 19.00-21.00 uur: Bouwen voor kennis toen en nu; ruimtelijke planning, stadsplanning, een discussie met architecten en stadsplanners

15 juni 2016, 19.00-21.00 uur: De ideale stad: een verkenning via beeld en film

29 juni 2016, 19.00-21.00 uur: Actua-debat: Hoe ziet de stad (Amsterdam) eruit in de kennissamenleving van morgen?

Locatie Trippenhuis KNAW: nadere informatie volgt.

Voorjaar 2017: Kunstkennis

Produceren kunstenaars kennis? Kan kunst bijdragen aan het verwerven van vaardigheden die belangrijk zijn voor het onderwijs in de kennissamenleving?

Voorjaar 2018: Geheime kennis

Moet alle kennis vrij toegankelijk zijn voor iedereen? Hoe gaan we om met de paradox dat juist door regulering van kenniscirculatie innovatie aangewakkerd lijkt te worden?