Miljoenenimpuls voor Chinees-Nederlands onderzoek

2 september 2011

Nederland investeert de komende drie jaar bijna 5 miljoen euro in een speciaal wetenschappelijk onderzoeksprogramma met China. Staatssecretaris Zijlstra (OCW) heeft hiertoe op 30,31 augustus en 1 september in Beijing overeenkomsten getekend met vier Chinese partners.

Staatssecretaris Halbe ZijlstraStaatssecretaris Halbe Zijlstra geeft akkoord voor wetenschappelijk onderzoeksprogramma met China

Met deze belangrijke impuls kunnen wetenschapsorganisaties NWO en KNAW het succesvolle Joint Scientific Thematic Research Programme (JSTP) met China voortzetten.

Het ministerie van OCW en wetenschapsorganisaties KNAW en NWO zijn verheugd over de continuering van de onderzoekssamenwerking met Chinese partners. China maakt een razendsnelle ontwikkeling door als het om wetenschappelijk onderzoek gaat. Het versterken van de onderzoeksrelaties met dat land is daarom van groot belang. In het bijzijn van NWO-voorzitter Jos Engelen en KNAW-president Robbert Dijkgraaf ondertekende staatssecretaris Halbe Zijlstra nieuwe overeenkomsten met China.

Aan Nederlandse zijde wordt er jaarlijks 1,6 miljoen euro geïnvesteerd. Het ministerie van OCW en NWO dragen ieder per jaar 750.000 euro bij aan de financiering van projecten met Chinese partners. De KNAW is daarnaast voornemens jaarlijks 100.000 euro te investeren in bilaterale seminars. Het programma wordt aan Chinese zijde gematcht door de vier Chinese partners.

Unieke samenwerking

Doel van JSTP is het bevorderen van duurzame onderzoekssamenwerking tussen Nederlandse en Chinese wetenschappers. Chinees-Nederlandse onderzoeksteams kunnen op basis van een jaarlijks thema voorstellen indienen voor gezamenlijke projecten. De afgelopen jaren waren de thema’s ‘Integrated Water Management’  en ‘Hybrid conversion of biomass’. In 2011 is het thema: ‘Medical Devices for an Ageing Society’.

Binnen het JSTP zijn het ministerie van OCW, NWO en KNAW de Nederlandse partners. In China nemen het Ministry of Science and Technology, het Ministry of Education, de Chinese Academy of Sciences en de Chinese Academy of Social Sciences deel aan het programma.

Het JSTP-programma is uniek, omdat dit het enige voorbeeld is van een bilateraal onderzoeksprogramma met China waarin vier Chinese partners samenwerken. Het JSTP-programma is in 2009 gestart. Inmiddels zijn tien onderzoeksprojecten gestart en hebben zes seminars plaatsgevonden.

Staatssecretaris Zijlstra is verguld met verlenging van het programma. ´Dit is een zeer speciaal programma. Vanwege de inhoud, omdat de thema’s jaarlijks worden gekozen, en uit oogpunt van beleid, omdat dit het eerste programma is waarin de zeven belangrijkste organisaties op het gebied van wetenschappelijk onderzoek in China en Nederland samenwerken.’

In zijn toespraak bij de ondertekening verwees Zijlstra naar een tussentijdse evaluatie van het JSTP. ´De resultaten zijn positief. Een externe evaluatie zegt over het programma dat dit de juiste weg is om de relaties tussen Chinese en Nederlandse onderzoekers te intensiveren. Bijna nog belangrijker is dat de zeven deelnemende organisaties ook erg enthousiast waren, en het programma wilden voortzetten.’

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is de onafhankelijke nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 700 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert het onderzoek van ruim 5300 getalenteerde wetenschappers aan universiteiten en instellingen. Selectie door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. NWO bevordert de overdracht van kennis naar de maatschappij.